Uitvoer krimpt

© ANP

Het volume van de uitvoer van goederen was in mei 3,1 procent kleiner dan in mei 2013. Zo’n grote afname is al vierenhalf jaar niet meer voorgekomen. De daling in mei volgt op een aantal maanden waarin de export matig groeide. Toen zorgde het relatief zachte weer voor minder vraag uit het buitenland naar Nederlands aardgas. Ook in mei is minder aardgas uitgevoerd, maar de krimp komt vooral doordat er veel minder aardolieproducten zijn uitgevoerd. Het volume van de invoer was in mei 0,7 procent kleiner dan een jaar eerder. De volumecijfers zijn gecorrigeerd voor werkdageffecten.

Zowel minder eigen product uitgevoerd als minder wederuitvoer

Nederland voerde in mei minder producten van eigen makelij uit. Het CBS maakte eerder deze maand bekend dat de productie van de Nederlandse industrie in mei minder groeide dan in voorgaande maanden. Wel is de stemming van de ondernemers in de industrie nog steeds positief. De wederuitvoer van eerder ingevoerde producten die in ons land een kleine bewerking hebben ondergaan was ook lager dan in mei 2013.

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Uitvoer goederen (werkdaggecorrigeerd volume)

Voor ruim 35 miljard euro aan goederen uitgevoerd

De waarde van de goederenuitvoer kwam in mei uit op bijna 35,5 miljard euro. Dat is 5,1 procent minder dan een jaar eerder. De invoerwaarde was 3,1 procent lager dan in mei 2013 en bedroeg 32,1 miljard euro. Het handelsoverschot was 3,3 miljard euro. Dat is 0,9 miljard euro minder dan in mei 2013.

De uitvoerwaarde van industriële producten, machines en transportmiddelen was in mei hoger dan een jaar eerder. Deze groei kon echter de forse afname van de uitvoerwaarde van aardgas en aardolieproducten niet compenseren. Verder was zowel binnen als buiten de EU de waarde van de export lager.

Lagere in- en uitvoerprijzen

Zowel de uitvoer als de invoer was 1,6 procent goedkoper dan in mei 2013. Dat betekent dat de ruilvoet gelijk bleef.

Omstandigheden voor export in juli hetzelfde als in juni

In juli zijn de omstandigheden voor de export volgens de Exportradar van het CBS per saldo hetzelfde als in juni. De exportomstandigheden zijn nu al drie maanden nagenoeg onveranderd en slechter dan in maart en april. Dat is vooral te wijten aan een lagere groei van de Duitse industriële productie. De Exportradar laat aan de hand van zes indicatoren zien of de omstandigheden voor de Nederlandse uitvoer gunstiger of minder gunstig zijn geworden.

De in dit bericht gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld ten opzichte van het eerder gepubliceerde bericht over de internationale handel van 15 juli 2014. De bijstellingen zijn een gevolg van nieuwe en meer uitgebreide informatie.

Deze maandcijfers over de internationale handel in goederen sluiten nog niet aan bij de nieuwe concepten en definities van de nationale rekeningen. Deze overgang zal naar verwachting medio september 2014 plaatsvinden. 

Meer cijfers staan op de themapagina Internationale handel.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.