Steeds meer minderjarigen wonen bij één ouder

Bijna 15 procent van alle minderjarigen woonde in 2014 in een eenoudergezin. De gezinnen waarin kinderen opgroeien zijn de afgelopen 15 jaar veranderd. Er wonen meer 0- tot 18-jarigen in een eenoudergezin en ook hebben kinderen steeds vaker ouders die niet getrouwd zijn. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Een op de vijf 17-jarigen groeit op in een eenoudergezin

De gezinssituatie waarin kinderen opgroeien is de afgelopen vijftien jaar veranderd. Steeds meer minderjarigen wonen bij één ouder; van 11 procent in 1999 tot 15 procent in 2014. Ruim 8 procent van de pasgeboren baby’s woont in een eenoudergezin. Van de 17-jarigen woont bijna 20 procent bij één van beide ouders. In 2013 waren ruim 34 duizend minderjarigen betrokken bij een echtscheiding. Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin, in de meeste gevallen bij de moeder, zijn over het algemeen kwetsbaarder dan minderjarigen die bij beide ouders wonen. Ze lopen een groter risico om op te groeien in armoede en ze verlaten vaker het onderwijs zonder startkwalificatie.

Ook omdat minder mensen in het huwelijksbootje stappen, groeien steeds minder kinderen op bij getrouwde ouders en steeds meer bij samenwonende ouders.

Geboren in 1998: 6 procent woont als baby en 19 procent als 17-jarige bij één ouder

Van de baby’s die in 1998 zijn geboren, had de overgrote meerderheid (8 op de tien) op 1 januari 1999 getrouwde ouders. Naarmate deze kinderen ouder worden neemt dit aandeel af; op 15-jarige leeftijd woonde nog 7 op de 10 bij een gehuwd ouderpaar. Een deel van de kinderen krijgt in hun jeugd te maken met een scheiding of soms het overlijden van een ouder, waardoor ze (tijdelijk) bij één ouder wonen. Op 1 januari 1999 groeide bijna 6 procent van de pasgeboren baby’s op in een eenoudergezin, terwijl van deze kinderen op 15-jarige leeftijd 19 procent bij een van beide ouders woont. Een deel van de ouders krijgt een nieuwe partner; bijna 8 procent van de 15-jarigen woont in een samengesteld gezin.

Bijna 1 op de 10 baby’s wordt geboren bij een alleenstaande moeder

In 2014 werden er in ons land 175 duizend baby’s geboren; bijna een op de tien woont al vanaf de geboorte bij één ouder, in vrijwel alle gevallen betreft dit de moeder. In 2013 lag het aantal geboorten met 171 duizend op het laagste niveau van de afgelopen 30 jaar.

Bronnen: