Realisaties: textiel-, kleding- en lederindustrie

De textiel-, kleding- en lederindustrie behaalde ook in juni 2008 geen goede resultaten. De omzet was fors lager en het omzetvolume per werkdag was duidelijk kleiner dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. Ook werd er minder geproduceerd en was de waarde van de orderontvangsten fors lager dan in juni 2007. Alleen de prijzen waren iets hoger.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(juni 2008 t.o.v. juni 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Omzet alweer flink lager

Voor de achtste maand op rij was de omzet van de textiel-, kleding- en lederindustrie in juni 2008 lager dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. Er werd maar liefst 16 procent minder omgezet dan in juni 2007. Op de binnen- en de buitenlandse markt moest een vergelijkbare omzetdaling worden geïncasseerd. De omzet werd positief beïnvloed door de iets hogere afzetprijzen. De afzet was echter veel lager. Per werkdag was het omzetvolume 17 procent kleiner dan in juni vorig jaar. Dat gold zowel voor de binnenlandse markt als voor de exportmarkt.

De resultaten van het tweede kwartaal waren net zo bedroevend. De omzet was 12 procent lager bij een 15 procent kleiner omzetvolume per werkdag. Op de exportmarkt was dit volume 14 procent kleiner, terwijl het in eigen land zelfs 16 procent kleiner was. Zowel in juni als in het hele tweede kwartaal was de textiel-, kleding- en lederindustrie binnen de industrie de branche met de grootste daling van omzet en afzet.

Branche met grootste waardedaling orderontvangsten

In juni was de waarde van de orderontvangsten voor de textiel-, kleding- en lederindustrie 12 procent lager dan in dezelfde maand van vorig jaar.

In het tweede kwartaal daalde de waarde van de orderontvangsten in de branche ook al het sterkst binnen de industrie. De ontvangen orders vertegenwoordigden een waarde die ruim 7 procent lager was dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Alleen in de metaal-, elektrotechnische en transportmiddelenindustrie en de papier- en grafische industrie daalde de waarde van de orderontvangsten ook. In die branches bleef de daling echter beperkt tot 1 procent.

Prijzen iets hoger

Producten van de branche waren in juni bijna 1,5 procent duurder dan in dezelfde maand van vorig jaar. Binnenlandse en buitenlandse klanten zagen de prijzen vrijwel even sterk stijgen. De verbruiksprijzen waren ruim 3 procent hoger dan in juni 2007. In vergelijking met andere industriebranches zijn de prijsstijgingen in de textiel-, kleding- en lederindustrie bescheiden.

In het tweede kwartaal lagen de prijsstijgingen in dezelfde orde van grootte als in juni.

Minder productie

De textiel-, kleding- en lederindustrie produceerde in juni bijna 7 procent minder dan in dezelfde maand van het jaar ervoor. In het tweede kwartaal was het volume van de gemiddelde dagproductie bijna 5 procent kleiner dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Volume bruto toegevoegde waarde kleiner

De textiel-, kleding- en lederindustrie had in het eerste kwartaal van 2008 een 2 procent kleiner volume van de bruto toegevoegde waarde dan in het overeenkomstige kwartaal van 2007. In het vierde kwartaal van 2007 was de krimp bijna 2 procent. Over heel 2007 was dit volume nog ruim 3 procent groter dan in 2006.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen