Omzet chemische industrie krimpt in eerste kwartaal

De omzet in de chemische industrie is in het eerste kwartaal van 2013 met bijna 7 procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal 2012. Ook de productie nam af. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2012 betaalden afnemers ongeveer evenveel voor de producten uit deze branche. De verwachtingen in de chemische industrie zijn minder pessimistisch dan die in de industrie als geheel.

Omzet

Omzet

Omzetafname chemie

De omzet in de chemische industrie is in het eerste kwartaal van 2013 met bijna 7 procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal 2012. De ontwikkelingen in het binnen- en buitenland ontliepen elkaar niet veel; in het binnenland ging het relatief iets beter dan op de buitenlandse markt. De omzet neemt sinds het tweede kwartaal 2012 af, al was 2012 vergeleken met de jaren ervoor een goed jaar voor de chemische industrie.

De omzetcijfers van de chemische industrie laten een sterkere daling zien dan de omzetcijfers over de gehele industrie. In het eerste kwartaal 2013 nam de omzet binnen de totale industrie af met ruim 3 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Prijzen vrijwel gelijk

De prijzen in de chemische industrie waren in het eerste kwartaal vrijwel gelijk aan die in het eerste kwartaal van 2012. Voor het eerst in drie jaar tijd was er op de binnenlandse markt zelfs sprake van een lichte daling van de prijzen.

Met bijna een half procent stegen in de totale industrie de prijzen marginaal.

Productieontwikkeling

Productieontwikkeling

Minder productie

In het afgelopen kwartaal produceerde de branche minder dan in het eerste kwartaal van 2012; de productie nam met bijna 10 procent af. Over heel 2012 waren de ontwikkelingen ten opzichte van de overeenkomende kwartalen van 2011 nog positief.

De productie binnen de gehele industrie kende een andere ontwikkeling: de productie nam in de laatste drie kwartalen van 2012 af in vergelijking met de overeenkomende kwartalen van 2011. Ook in het eerste kwartaal van 2013 daalde de productie, maar - met bijna 5 procent - minder dan in de chemische industrie.

In de omliggende landen nam de productie ook af, al was dat in mindere mate dan in Nederland. Frankrijk en Duitsland zagen het eerste kwartaal de chemieproductie bijvoorbeeld beide met ruim 1,5 procent afnemen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Somberheid overheerst

In de chemische industrie verwachten ondernemers voor de periode april - juni per saldo een verslechtering van het economisch klimaat. Ze zijn daarover echter minder pessimistisch dan ondernemers in de industrie als geheel.

In de chemische industrie voorziet ruim 9 procent van de ondernemers een afname van de productie, terwijl 20 procent van de ondernemers een toename van de productie verwacht. Ongeveer 80 procent van de ondernemers verwacht dat de omzet en afzetprijzen in het tweede kwartaal niet of nauwelijks zullen veranderen ten opzichte van het eerste kwartaal. Het aantal bedrijven dat een toename voorziet en een daling verwacht houdt elkaar nagenoeg in evenwicht.

Over de werkgelegenheid zijn de ondernemers somber. Slechts 4 procent verwacht personeel aan te trekken in het tweede kwartaal, terwijl 19 procent een afname van het personeelsbestand voorziet.