Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in oktober 2010 hoger dan een jaar eerder. De gemiddelde dagproductie was echter kleiner. De orderportefeuille van de chemische industrie vertegenwoordigde een hogere waarde, maar in de farmaceutische industrie nam de waarde juist af vergeleken met oktober 2009. Producten werden tegen een hogere prijs verkocht.

Omzet, productie en afzetprijs (oktober 2010)

Omzet, productie en afzetprijs (oktober 2010)

Meer omzet door prijseffect

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in oktober 2010 een vijfde meer omgezet dan in oktober vorig jaar. Voor de derde achtereenvolgende maand gingen de zaken op de exportmarkt relatief beter dan op de nationale markt. De omzettoename werd bijna volledig veroorzaakt door een hogere afzetprijs. Het prijseffect was in oktober 2010 aanzienlijk sterker dan het ongunstige kalendereffect van een werkdag minder. Per gemiddelde werkdag lag het verkoopvolume boven het niveau van oktober vorig jaar.

Van de onderliggende branches stak vooral de aardolie-industrie er bovenuit met een omzetgroei van ruim 35 procent. In de chemische en de rubber- en kunststofproductenindustrie lag het bedrag aan verkopen respectievelijk 15 en ruim 3 procent boven het niveau van een jaar eerder. De farmaceutische industrie als enige subbranche teleur en had ruim 5 procent minder omzet.

Wisselend beeld orderontvangsten

De orderontvangsten van de chemische industrie namen in oktober 2010 met 11 procent toe vergeleken met een jaar eerder. Hierbij werd er in eigen land voor 17 procent meer aan orders ontvangen en over de grens voor ruim 8 procent meer. Het beeld van de farmaceutische industrie was tegenovergesteld: binnen de landsgrenzen daalde de waarde van de ontvangen orders met 23 procent en daarbuiten met 8 procent. In totaal haalde deze subbranche voor 10 procent minder aan orders binnen dan in oktober 2009.

Afzetprijs stijgt

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie rekende in oktober haar producten 18 procent duurder af dan een jaar eerder. De prijsstijging werd grotendeels veroorzaakt door flink duurdere aardolie- en chemieproducten. Mede als gevolg van een gestegen olieprijs lagen de afzetprijzen in de onderliggende branches aardolie-industrie en chemische industrie respectievelijk bijna een kwart en 19 procent hoger. De twee overige subbranches hadden beduidend kleinere prijsstijgingen.

Minder productie

In oktober 2010 was het volume van de gemiddelde dagproductie bijna 4,5 procent kleiner. Ook in augustus en september werd er minder geproduceerd dan in de vergelijkbare maand van 2009.

Wederom forse groei volume bruto toegevoegde waarde

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in het tweede kwartaal van dit jaar 11 procent groter dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2010 groeide de bruto toegevoegde waarde in deze branche nog met 15,5 procent. Deze groei was de grootste groei sinds de eeuwwisseling. Ook in het vierde kwartaal van 2009 groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde met ruim 12,5 procent fors. In het derde kwartaal groeide dit volume nog met slechts 1,4 procent. Vanaf het derde kwartaal van 2008 waren er vier kwartalen met een afname.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)