Circulaire economie wat we willen weten en kunnen meten

Productieproces bij de papierfabriek Norske Skog, Parenco. De aanvoer van oud papier, grondstof voor de fabriek.
© ANP

Erratum:

Per abuis is een voetnoot weggevallen in tabel 5.2 bij de indicator “Recycling (R8): Waardegebaseerde recycling index”. De voetnoot is: “De waarde gebaseerde recycling index wordt beschreven in di Maio en Rem (2015).”

De volledige referentie is: Di Maio, F. and Rem, P.C. (2015) A Robust Indicator for Promoting Circular Economy through Recycling. Journal of Environmental Protection, 6, 1095-1104. http://dx.doi.org/10.4236/jep.2015.610096

Systeem en nulmeting voor monitoring van de voortgang van de circulaire economie in Nederland.
Met het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ schetst het kabinet zijn plannen voor de transitie naar de circulaire economie. Om te kunnen volgen of die transitie op koers ligt, is een monitoringssysteem nodig; in dit rapport doen we daar een voorstel voor. Het monitoringssysteem brengt in beeld ‘wat we willen weten, en wat we nu al kunnen meten’. Dat laatste is de nulmeting.