Arbeidsvolume naar bedrijfstak en provincie, 2018

Tabellen met arbeidsjaren en gewerkte uren van werknemers en zelfstandigen naar bedrijfstak en provincie.
KPMG en Circle Economy hebben van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de opdracht gekregen om de arbeidsmarkteffecten van een transitie naar een circulaire economie in kaart te brengen. Voor dit onderzoek hebben het Ministerie van IenW en KPMG aangegeven behoefte te hebben aan arbeidsgegevens naar bedrijfstak en provincie. Het CBS heeft een tabellenset samengesteld met daarin de arbeidsjaren en gewerkte uren van werknemers en zelfstandigen naar bedrijfstak en provincie. De gegevens hebben betrekking op verslagjaar 2018.