Gereviseerde Materiaalmonitor, 2010 en 2012

© Hollandse Hoogte / Cultura Images RF
In de gereviseerde Materiaalmonitoren 2010 en 2012 worden de fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de Nederlandse economie weergegeven.

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050.

Deze tabellenset is tot stand gekomen in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Dit werkprogramma is een samenwerkingsverband van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden (CML), het Centraal Planbureau (CPB), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), RVO.nl, Rijkswaterstaat en TNO onder leiding van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het doel van het werkprogramma is om de door het kabinet uitgezette koers naar 2050 te kunnen monitoren en te evalueren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig is voor de vormgeving of bijsturing van beleid.

In de Materiaalmonitor worden fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de economie waargenomen. Voor dit onderzoek zijn de Materiaalmonitoren 2010 en 2012 gereviseerd zodat deze aansluiten op de reeds gereviseerde Materiaalmonitoren 2014 en 2016. Hierdoor is het weer mogelijk om ontwikkelingen in de tijd te kunnen volgens en geschikt te maken voor de monitoring van CE.