Materiaalmonitor tijdreeks 2008-2014

De Materiaalmonitor beschrijft de fysieke materiaalstromen (in kilo’s) van, naar en binnen de Nederlandse economie voor de periode 2008-2014. Hiermee geeft het inzicht in de circulaire economie, efficiëntie in het gebruik van grondstoffen en grondstoffenafhankelijkheid.
Elke twee jaar publiceert CBS de Materiaalmonitor in opdracht van het ministerie van Economische Zaken om zo inzicht te geven in de fysieke materiaalstromen (in kilo’s) van, naar en binnen de Nederlandse economie. Het milieu wordt hierin expliciet meegenomen. De stromen van de verschillende goederen worden aangevuld met cijfers over CO2-emissies, afval en extractie van bijvoorbeeld aardolie, zand en gewassen. Indicatoren geven vervolgens inzicht in zaken als de circulaire economie, efficiëntie in het gebruik van grondstoffen en grondstoffenafhankelijkheid.