Materiaalstromen in Nederland, 2014-2016

Afval bedrijf Sita
© Hollandse Hoogte / Wiebe Kiestra Fotografie

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd.
In tabel 1 ‘Ontwikkeling Nederland en internationale vergelijking’ op pagina 12 zijn de cijfers van ‘Materiaal consumptie direct (DMC)’ niet juist. De vergelijking met EU-28 moet -25% zijn.
In de PDF vindt u de tabel met de correcte cijfers.
In dit rapport worden de cijfers en afgeleide indicatoren met betrekking tot de circulaire economie op basis van de Materiaalmonitor 2014-2016 gepresenteerd.

De overheid streeft naar een circulaire economie in 2050. Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Het doel van het werkprogramma is om de door het kabinet uitgezette koers naar 2050 te kunnen monitoren en te evalueren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig is voor de vormgeving of bijsturing van beleid.


In de Materiaalmonitor worden fysieke materiaalstromen van, naar en binnen de economie waargenomen. Voor dit onderzoek is de Materiaalmonitor 2014 gereviseerd zodat deze aansluit op de Materiaalmonitor 2016. Dit rapport gaat in op de inzet van secundair materiaal en het efficiëntere gebruik van grondstoffen op bedrijfstakniveau en in internationaal perspectief. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).