Vooronderzoek Inzet Secundaire Materialen

© Hollandse Hoogte
Verkenning naar het gebruik van secundaire (gerecyclede) materialen in het productieproces.

De overheid streeft naar een circulaire economie in 2050. Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van het Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie 2019-2023. Het doel van het werkprogramma is om de door het kabinet uitgezette koers naar 2050 te kunnen monitoren en te evalueren en de overheid te voorzien van de kennis die nodig is voor de vormgeving of bijsturing van beleid.

De afgelopen jaren is bij het CBS steeds meer informatie over de circulaire economie beschikbaar gekomen. Centraal in deze ontwikkeling staat de Materiaalmonitor. Deze statistiek geeft een macro-economisch beeld van de belangrijkste materiaalstromen in onze maatschappij. Hieruit wordt op dit moment ook de totale inzet van secundaire (gerecyclede) materialen afgeleid. Er zijn goede databronnen over hoeveel afval er gerecycled wordt en hoeveel afval er geïmporteerd wordt, maar welke economische sectoren welke secundaire materialen gebruiken in het productieproces is minder goed bekend. In dit vooronderzoek is gekeken of het mogelijk is om de inzet van secundaire materialen in de Nederlandse economie, en met name waar deze ingezet worden, grondiger in kaart te brengen.

Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL).