Voetafdrukberekeningen met Exiobase

© CBS / Nikki van Toorn
Evaluatie van een methode om met een gebrek aan data om te gaan.

In dit rapport worden de mogelijkheden onderzocht om een update te maken van de geharmoniseerde versie van Exiobase. Exiobase is een groot databestand waarin de economische relaties tussen 163 bedrijfstakken in 49 regio’s (landen of aggregaten daarvan) worden beschreven. De kwaliteit van Exiobase wat Nederland betreft wordt substantieel verbeterd door de data te harmoniseren met de data uit de Nederlandse nationale rekeningen. Met de geharmoniseerde versie van Exiobase kunnen kwalitatief goede voetafdrukken berekend worden voor gebruik binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie (RPCE). Specifiek kunnen voetafdrukken worden berekend voor de transitieagenda’s binnen het RPCE, bijvoorbeeld: hoeveel koolstofdioxide uitstoot is er wereldwijd verbonden aan de Nederlandse consumptie van producten die vallen onder de transitieagenda “biomassa en voedsel”. De updates van Exiobase zelf verschijnen onregelmatig en lopen, vanwege de data-afhankelijkheid van veel landen, achter in de tijd. Het CBS heeft daarom een methode ontwikkeld om toch cijfers te kunnen maken voor recentere jaren: de “afwijkende jaren methode”. Daarin wordt een oude versie van Exiobase met recentere cijfers verrijkt. In dit rapport testen we deze methode voor verslagjaar 2014 door de resultaten te vergelijken met de resultaten volgens Exiobase 2014.

Bekostigd door: Planbureau voor de Leefomgeving.