Zoekresultaten

30 resultaten voor keyword:vaartuigen
30 resultaten voor keyword:vaartuigen

Pagina 1 van 2

Artikelen

Factsheet haven Rotterdam

Goederen stroom van en naar Rotterdam.

Artikelen

Indonesië: export opnieuw afgenomen

De Nederlandse uitvoer van goederen naar Indonesië is in 2010 voor het tweede achtereenvolgende jaar afgenomen. In 2009 daalde de export met 30 procent doordat vooral de levering van organische...

Artikelen
Artikelen

Binnenvaartschepen met Nederlandse vlag, 2008-2018

Deze maatwerktabel geeft het aantal binnenvaartschepen met Nederlandse vlag weer. De cijfers zijn uitgesplitst naar soort schip en naar laadvermogen. De cijfers gaan over de periode 2008 tot en met...

Cijfers

Groot Nederlands aandeel in Europese productie van sojasaus en schepen

Nederland heeft in 2012 een groot aandeel in de totale Europese productie van sojasaus en schepen. Zo bedraagt het aandeel van de Nederlandse sojasausproductie maar liefst 90 procent. Ook in de...

Artikelen

Trendberekening boottellingen bruinvis

De trend in het aantal bruinvissen is berekend op basis van tellingen vanaf veerboten tussen Nederland en Engeland.

Publicaties

Internationaal goederenvervoer binnenvaart neemt af

In 2018 heeft de binnenvaart 360 miljoen ton goederen vervoerd.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Belang Nederlandse scheepsbouw in Europa neemt toe

In 2008 werd 12 procent van de omzet in de Europese scheepsbouw in Nederland gerealiseerd. Dit was in 2000 nog ruim 7 procent.

Artikelen

Inkomens van AOW-gerechtigden met partnertoeslag

Maatwerktabellen over het inkomen van AOW-gerechtigden met partnertoeslag in december 2011. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers
Artikelen

Statistisch Bulletin no. 27

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Internationale handel, Macro-economie en Prijzen.

Artikelen

Investeringen licht gegroeid

In het tweede kwartaal van 2014 zijn de bruto-investeringen in vaste activa met 1,7 procent gestegen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. Deze stijging was veel minder groot...

Artikelen

Lichte daling omzet goederenvervoer

De omzet in de goederenvervoerbranches daalde in het eerste kwartaal van 2012 licht. Dit kwam door een afname in de bedrijvigheid als gevolg van de afgezwakte economie.

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 12

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Arbeidsmarkt, Internationale handel, Dienstverlening.

Artikelen
Artikelen

Meer goederen vervoerd door binnenvaart in 2014, omzet blijft achter

Het goederen vervoer over de Nederlandse binnenwateren is in 2014 met 3 procent gestegen. De omzetten nemen toe, maar zijn nog niet op het niveau van vóór de crisis.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 03 (PDF 1,1 MB)

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over Industrie en energie, Internationale handel, Macro-economie en Prijzen.

Artikelen

Groei goederenaanvoer zeevaart, steeds grotere schepen

Tussen 2000 en 2013 is de aanvoer van goederen in Nederlandse zeehavens met 24 procent gestegen. Vorig jaar is 388 miljoen ton goederen via zee aangevoerd, vooral bulkgoederen en goederen in...

Artikelen
Artikelen

Aardgasprijs minder sterk gestegen dan olieprijs

In juni 2010 betaalden de industrie en energiebedrijven 2 procent minder voor aardgas dan in juni 2009. Voor aardolie betaalden zij echter 24 procent meer.

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 12

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie, Internationale handel.

Artikelen