Aardgasprijs minder sterk gestegen dan olieprijs

In juni 2010 betaalden de industrie en energiebedrijven 2 procent minder voor aardgas dan in juni 2009. Voor aardolie betaalden zij echter 24 procent meer. Dit verschil in prijsontwikkeling bevestigt het beeld dat de gasprijs niet eenzijdig gekoppeld is aan de olieprijs. De prijs van aardgas wordt steeds meer bepaald door vraag en aanbod op de wereldmarkt.

Gering herstel gasprijs na dieptepunt in 2009

In het eerste halfjaar van 2009 daalde de gasprijs tot iets onder het niveau van 2005. Na dit dieptepunt krabbelde de prijs licht op tot 10 procent boven het niveau van 2005. De aardolieprijs bereikte een dieptepunt eind 2008 en is sindsdien weer flink aangetrokken. In juni 2010 was aardolie circa 60 procent duurder dan in 2005.

Prijsontwikkeling aardolie en aardgas voor industrie en energiebedrijven

Prijsontwikkeling aardolie en aardgas voor industrie en energiebedrijven

Vraag en aanbod hebben meer invloed op gasprijs

De meer onafhankelijke ontwikkeling van de gasprijs komt door een andere situatie van vraag en aanbod. Sinds 2005 is aardgas ook verkrijgbaar op een dagmarkt zonder een rechtstreekse koppeling met de olieprijs. Deze zogenoemde spotmarkt brengt vraag en aanbod in Europa bij elkaar. Tevens wordt er meer aardgas aangeboden op de wereldmarkt. Er wordt meer gas via schepen vanuit het Midden-Oosten aangevoerd en in de Verenigde Staten zijn recent nieuwe grote gasbronnen aangeboord.

Ria Smit en Otto Swertz

Bronnen: