Internationaal goederenvervoer binnenvaart neemt af

© Hollandse Hoogte
In 2018 heeft de binnenvaart 360 miljoen ton goederen vervoerd. Dat is bijna 2 procent minder dan in het jaar daarvoor. Het internationale vervoer daalde in 2018 met bijna 6 procent, het binnenlandse vervoer over water nam wel toe. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Vooral de doorvoer nam af. Met minder dan 46,5 miljoen ton goederen dan in 2017 daalde het vervoerde gewicht met ruim 10 procent. Het binnenlands vervoer steeg juist, en wel met ruim 7 procent tot bijna 122 miljoen ton. De afname begon in de tweede helft van 2018, tegelijk met de periode van extreem laag water.

Goederenvervoer binnenvaart
 Aanvoer (mln ton)Afvoer (mln ton)Binnenlands vervoer (mln ton)Doorvoer (mln ton)
201865,907125,247121,81846,445
201769,13131,295113,54251,73

Daling internationaal vervoer

Het internationale vervoer daalde in 2018 met bijna 6 procent tot bijna 238 miljoen ton vervoerde goederen. De aanvoer van goederen naar Nederland nam af met 3,2 miljoen ton. Het gaat dan vooral om zand en grind, aardolieproducten en containers die hoofdzakelijk in België of Duitsland zijn geladen.

Ook de afvoer daalde, en wel met 6 miljoen ton. Daarbij gaat het vooral om ijzererts, cokes en aardolieproducten en kolen met een bestemming in Duitsland of België. Deze daling doet zich ook voor in de doorvoer, die daalde met ruim 5 miljoen ton. Dit is procentueel de grootste daling en betreft vooral goederen die vanuit Duitsland naar België werden vervoerd.

Vervoerde goederen
   Geladen in België (mln ton)Geladen in Duitsland (mln ton)Geladen in overige landen (mln ton)
steen, zand en grind20177,7472877,304981,155023
steen, zand en grind20187,2997716,789561,133934
vloeibare aardolieproducten201713,7310093,0767180,115934
vloeibare aardolieproducten201812,1080392,9054620,137643
containers20174,0169715,5269150,583516
containers20183,7401244,4814060,449421
overige goederen201710,40953712,0245323,484022
overige goederen201811,17535712,0237733,662539

Invloed lage waterstand

De daling valt samen met de periode van extreem laag water. De grootste daling was in de maanden oktober en november. Daarna herstelde het goederenvervoer via de binnenvaart zich op het niveau van 2017.

Tegelijkertijd was er een toename van het binnenlands vervoer met ruim 8 miljoen ton goederen. Deze stijging was gedurende het hele jaar zichtbaar, al was deze in de maanden juli en augustus minimaal.

De invloed van de lage waterstand is vooral te zien in het aantal scheepsbewegingen per maand en de hoeveelheid goederen die per beweging zijn vervoerd. Gemiddeld nam het aantal bewegingen van bulkschepen met 10 procent toe tijdens de lage waterstand. Tegelijkertijd daalde het gemiddelde vervoerde gewicht per beweging. In november was dit zelfs ruim 20 procent minder.
Bij het vervoer door containerschepen is een vergelijkbaar patroon te zien, al was hier de toename van het aantal bewegingen beperkter. In augustus liep dat op tot een maximum van 7 procent meer.

Infographic bewgingen en gewicht binnenvaartschepen