Belang Nederlandse scheepsbouw in Europa neemt toe

In 2008 werd 12 procent van de omzet in de Europese scheepsbouw in Nederland gerealiseerd. Dit was in 2000 nog ruim 7 procent. Vooral in beroepsvaartuigen steeg het Nederlandse marktaandeel fors van 7 tot 14 procent.

Voor 3,2 miljard euro aan beroepsvaartuigen gebouwd in 2008

De waarde van de in Nederland gemaakte beroepsvaartuigen, inclusief reparatie en onderhoud van bestaande vaartuigen, is vanaf 2000 met ongeveer 80 procent gestegen tot 3,2 miljard euro in 2008. De waardeontwikkeling van de Nederlandse productie van pleziervaartuigen heeft nagenoeg gelijke tred gehouden met de Europese ontwikkeling en is bijna verdrievoudigd. Nederland heeft ongeveer 7 procent van de Europese markt in handen.

Aandeel Nederlandse scheepsbouw in EU-27

Aandeel Nederlandse scheepsbouw in EU-27

Nederland marktleider in productie baggermaterieel

In de bouw van een aantal specifieke vaartuigsoorten, zoals baggermaterieel, multi purpose schepen en offshore vaartuigen, is Nederland Europees marktleider. In 2008 had Nederland in elk een marktaandeel van ongeveer 80 procent. Het marktaandeel bij de passagiersschepen echter is slechts 2 procent.

Uitvoer vooral naar Europa

In 2008 voerde Nederland voor 1,8 miljard euro aan schepen uit. Bijna de helft ging naar landen binnen Europa. Azië had een aandeel van 16 procent en 12 procent kwam in 2008 in Midden- en Zuid-Amerika terecht. Opvallend is het lage aandeel van slechts 2 procent van Noord-Amerika in de Nederlandse export van schepen.

Aantal scheepsbouwvestingen gegroeid

Het aantal vestigingen waar nieuwe schepen worden gebouwd, groeide van 2000 tot 2008 gestaag van 1420 tot 1755. Dit is een groei van 2,7 procent per jaar. In de beroepsvaart groeide het aantal bedrijven met gemiddeld 1,5 procent per jaar. Bij de pleziervaart was dit 3,4 procent. De meeste bedrijven waar schepen voor de beroepsvaart worden gebouwd, liggen in de Rijnmond en zuidoosten van Zuid-Holland. De pleziervaartuigen worden voornamelijk in het zuidwesten en noorden van Friesland in elkaar gezet.

Aantal scheepsbouw en -reparatiebedrijven

Aantal scheepsbouw en -reparatiebedrijven

Werkgelegenheid gedaald

Het aantal mensen dat emplooi vindt in de scheepsbouw daalde tussen 2000 en 2008 van 17 tot 14 duizend. Deze vermindering kwam geheel voor rekening van de nieuwbouw voor de beroepsvaart waar het aantal werkzame personen van 11,8 duizend tot 8,1 duizend terugliep. De werkgelegenheid in de bouw van pleziervaartuigen steeg in deze periode juist met 800 personen.

Werkgelegenheid in de scheepsbouw en reparatie

Werkgelegenheid in de scheepsbouw en reparatie

Hub Beunen en Lico Hoekema

Bronnen: