Meer goederen vervoerd door binnenvaart in 2014, omzet blijft achter

Het goederenvervoer over de Nederlandse binnenwateren is in 2014 met 3 procent gestegen. De omzetten nemen toe, maar zijn nog niet op het niveau van vóór de crisis. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

In 2014 is het vervoer over de Nederlandse binnenwateren  met 3 procent gestegen. In totaal is er ruim 365 miljoen ton goederen met een binnenvaartschip vervoerd. Dat is een derde van al het goederenvervoer over Nederlands grondgebied. Bijna 80 procent daarvan wordt  door Nederlandse schippers vervoerd. De groei is bij bijna alle productgroepen zichtbaar. De grootste stijgers zijn het vervoer van zand en grind, andere bouwmaterialen en het containervervoer. Het vervoer van kolen voor energiecentrales en ijzererts daalt en drukt de totale groei.

Overcapaciteit

Ondanks de toename van de hoeveelheid goederen die is vervoerd, stijgt de omzet niet of nauwelijks. In de jaren 2009, 2010 en 2011 zijn er veel  nieuwe en vooral grotere schepen op de markt gekomen. Die waren al besteld toen  in 2008 de crisis uitbrak. De  verwachte groei van het ladingsaanbod bleef uit. De overcapaciteit heeft geleid tot lagere vervoersprijzen.
Het is vooral  de ontstane overcapaciteit die de omzet drukt. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat ook andere factoren een rol spelen bij het bepalen van de vervoersprijs zoals waterstanden in rivieren. De hogere omzet in 2011 kwam door extreem lage waterstanden. Bij lage waterstanden geldt er een laagwatertoeslag en per rit konden schippers minder goederen meenemen. Daardoor steeg ook de prijs per lading.

Schaalvergroting

Het totale laadvermogen van de droge bulk schepen is sinds 2012 aan het dalen. De daling komt doordat vooral kleinere schepen uit de vaart zijn genomen.  Het gemiddelde laadvermogen per binnenvaartschip groeit daardoor nog steeds. Deze schaalvergroting zie je zowel bij de binnenvaart als bij de zeevaart. Bij de vloeibare bulkschepen zit er nog steeds een groei in zowel het aantal schepen en als het totale laadvermogen. De groei wordt wel kleiner. Een gemiddeld binnenvaartschip heeft net zoveel laadvermogen als 50 vrachtwagens.

Gerelateerde artikelen: