Investeringen licht gegroeid

In het tweede kwartaal van 2014 zijn de bruto-investeringen in vaste activa met 1,7 procent gestegen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. Deze stijging was veel minder groot dan in de voorgaande twee kwartalen.

Bruto-investeringen in vaste activa

Bruto-investeringen in vaste activa

Investeringen in infrastructuur gedaald

Op enkele fronten werd in het tweede kwartaal van 2014 minder geïnvesteerd. De investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken daalden met 1,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2014 noteerden deze investeringen voor het eerst in lange tijd nog een groei van 8,9 procent. Ook de investeringen in vervoermiddelen daalden, vooral door een daling in de investeringen in vliegtuigen. In overige vervoermiddelen, zoals auto’s, vrachtwagens, schepen en treinen, werd wel meer geïnvesteerd. Ook de investeringen in ICT, machines, woningen en bedrijfsgebouwen stegen, net als een kwartaal eerder.

Maandcijfers over bedrijfsinvesteringen vindt u in het Conjunctuurbericht.