Trendberekening boottellingen bruinvis

zoute en zilte natuur
© Hollandse Hoogte / Martijn de Jonge
De trend in het aantal bruinvissen is berekend op basis van tellingen vanaf veerboten tussen Nederland en Engeland.
De trend in aantallen bruinvissen in Nederland wordt bijgehouden op basis van vliegtuigtellingen, zeetrektellingen langs de kust en vondsten van aangespoelde dieren. Het CBS heeft in opdracht van InformatieHuis Marien (IHM) onderzocht of ook telingen vanaf veerboten tussen Nederland en Engeland gebruikt kunnen worden voor trendberekeningen. De gebruikte data zijn afkomstig van de Nederlandse organisatie Stichting Rugvin en de Britse organisatie ORCA.