Statistisch Bulletin no. 32

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeidsmarkt, Internationale handel, Dienstverlening, Financiële instellingen en markten, Prijzen.