Statistisch Bulletin no. 12

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking, Arbeidsmarkt, Internationale handel, Dienstverlening.