Groei goederenaanvoer zeevaart, steeds grotere schepen

Tussen 2000 en 2013 is de aanvoer van goederen in Nederlandse zeehavens met 24 procent gestegen. Vorig jaar is 388 miljoen ton goederen via zee aangevoerd, vooral bulkgoederen en goederen in containers. Het aantal schepen dat hiervoor de havens bezocht steeg met 5 procent. Zeehavens krijgen steeds grotere schepen te verwerken. De schaalvergroting in de zeevaart is vooral zichtbaar bij het vervoer van droge bulk en containervervoer.

Goederenaanvoer zeevaart naar soort vracht

2014-4193-g1

Containervervoer fors gestegen

In de periode 2000-2013 is het aangevoerde gewicht in containers met 128 procent gegroeid. De belangrijkste lading bij de aanvoer van goederen is vloeibare bulk. Ongeveer de helft hiervan is ruwe aardolie. De aanvoer van vloeibare bulk steeg sinds 2000 met een kwart.
De aanvoer van droge bulkgoederen vormt ongeveer een derde van de totale aanvoer via zee en is sinds 2000 redelijk constant gebleven. Steenkolen zijn goed voor het grootste aandeel in de aanvoer van droge bulkgoederen door de zeevaart.

Aangevoerd gewicht per binnengekomen schip 

2014-4193-g2

Grotere containerschepen en bulkcarriers

De inzet van steeds grotere schepen in de zeevaart blijkt onder meer uit de stijging van
het gemiddeld aangevoerde gewicht per havenbezoek. Bij het containervervoer is dit gemiddelde sinds 2000 meer dan verdubbeld. Het aantal geloste containers per bezoek is met 75 procent minder hard gestegen. Het vervoerde gewicht per container neemt nog steeds toe.

Bij de aanvoer van droge bulkgoederen is het overgeslagen gewicht per bezoek sinds 2000 toegenomen met 21 duizend ton. Per bezoek worden gemiddeld meer dan 66 duizend ton goederen overgeslagen. De aanvoer van vloeibare bulkgoederen per bezoek steeg minder hard. Sinds 2000 is het overgeslagen gewicht per bezoek met 9 procent toegenomen.

Bron: StatLine

Zeevaart (maatwerktabel)