Zoekresultaten

44 resultaten voor keyword:uitkeringsgerechtigden
44 resultaten voor keyword:uitkeringsgerechtigden

Pagina 1 van 2

Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2018

cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Cijfers

Migrantenmonitor, 2017

Uitkomsten in de periode 2007 tot en met 2017 van de Migrantenmonitor.

Cijfers

Fraude- en boetevorderingen in de BDFS

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het team Sociale Zekerheidvan CBS onderzoek gedaan naar fraude- en boetevorderingen zoals geregistreerd in de...

Artikelen

Vergrijzing stuwt AOW-uitgaven op

De uitgaven aan AOW-uitkeringen zijn sinds 2008 met bijna een kwart gestegen tot 32,7 miljard euro in 2013. Aan het einde van 2013 ontvingen ruim 3,2 miljoen mensen een AOW-uitkering. Een op de tien...

Artikelen

Negen op de tien noemen zichzelf gelukkig

Bijna 9 op de 10 volwassenen zeggen gelukkig te zijn. Dit percentage is al jaren stabiel

Artikelen

Tabellen SRG-Uitstroom, 2015

Deze tabellen bevatten cijfers over startende banen vanuit een SRG-voorziening.

Cijfers

Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2016

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. T.b.v. Ministerie SZW

Cijfers

Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2017

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers

Migrantenmonitor, 2014-2015

Maatwerktabellenset over migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie of uit een van de kandidaat-lidstaten

Cijfers

Personen met een WW-uitkering in Rotterdam, 2014-2015

Personen met een WW-uitkering woonachtig in Rotterdam

Cijfers

Minder bijstandsontvangers in alle leeftijdsgroepen

Eind september 2018 telde Nederland 439 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, 21 duizend minder dan een jaar eerder. Voor het eerst sinds jaren deed zich in alle leeftijdsgroepen een...

Artikelen

Uitkeringen naar herkomst en geslacht, 2015

Tabellen met het (relatieve) aantal WW-, AO- en bijstandsuitkeringen bij autochtonen en eerstegeneratieallochtonen.

Cijfers

Weer minder mensen in de bijstand

Eind juni 2018 waren er 449 duizend bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd. Dit zijn er 19 duizend minder dan eind juni 2017..

Artikelen

Aantal bijstandsontvangers met 24 duizend afgenomen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2018 met 24 duizend gedaald.

Artikelen

Personen met een bijstands(gerelateerde) uitkering

Bijstands(gerelateerde) uitkeringen per gemeente, wijk en buurt op 31 december 2016

Cijfers

Migrantenmonitor, 2015-2016

Migranten uit de EU of een van de kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen, werken of een uitkering ontvangen.

Cijfers

Tabellen bijstandsuitkeringen, tweede kwartaal 2016

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers

Personen met bijstandsuitkering naar gemeente, HY2 2017

Maatwerktabellen met regionale cijfers over (personen met) een bijstandsuitkering.

Cijfers

Tabellen bijstandsuitkeringen, derde kwartaal 2016

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers

Jongeren 2010

Deze publicatie geeft een beeld van de jongeren (15 tot 27 jaar) in Nederland in 2010. Onder andere komen de thema's onderwijs, werk en uitkering aan bod. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken...

Artikelen

Minder bijstandsontvangers, vooral onder jongeren

Eind maart 2019 telde Nederland 430 duizend personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering. In een jaar tijd is het aantal bijstandsontvangers met 25 duizend gedaald. Tussen eind maart 2018...

Artikelen

Aantal personen met een bijstandsuitkering

Aantal personen met een bijstandsuitkering per duizend inwoners, 15 jaar tot AOW-leeftijd, eind juni 2016

Cijfers

Kenmerken van personen met een uitkering naar regio

Personen met een uitkering uitgesplitst naar achtergrondkenmerken en gemeente-, wijk- en postcodeniveau.

Cijfers