Bijna kwart uitkeringsontvangers in 2018 had betaald werk

© ANP
Van de mensen die in 2018 een arbeidsongeschiktheidsuitkering, bijstand en/of WW ontvingen, had 24 procent ook betaald werk. De uitkering was voor hen aanvullend. Van de 15- tot 75-jarigen met een WW-uitkering was het percentage dat ook betaald werk had het hoogst: 48 procent. Onder de mensen met een arbeidsongeschiktheids- of een bijstandsuitkering is het percentage werkenden duidelijk lager. Dit meldt CBS op grond van onderzoek onder mensen die in 2018 een uitkering ontvingen.

In 2018 ontvingen 1,5 miljoen mensen een WW-, bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Mannen met (ten minste) een van deze uitkeringen werken vaker dan vrouwen met een uitkering, respectievelijk 27 procent en 21 procent. Ook zijn mannen vaker op zoek naar werk en/of beschikbaar. Vrouwen geven juist vaker dan mannen (43 procent tegen 36 procent) aan dat zij niet kunnen werken vanwege ziekte. Vrouwen met een uitkering die werken geven wel vaker dan mannen aan dat ze meer uren willen werken en daarvoor beschikbaar zijn.

11 procent van de uitkeringsontvangers is werkloos, zij hebben recent naar werk gezocht en zijn daarvoor direct beschikbaar. Een bijna even grote groep is semiwerkloos (9 procent van de uitkeringsontvangers). Zij hebben geen werk en zijn wel beschikbaar, maar zoeken niet of zijn niet beschikbaar, maar zoeken wel.

Arbeidsdeelname uitkeringsontvangers, 2018
 Werkzaam (%)Werkloos (%)Niet-beroepsbevolking: semiwerkloos (%)Niet-beroepsbevolking: ziekte (%)Niet-beroepsbevolking: overig (%)
Totaal*241194016
Man2713103615
Vrouw21984318
*WW, bijstand en/of AO-uitkering

Hoogste arbeidsdeelname 25- tot 35-jarige uitkeringsontvangers

De arbeidsdeelname van uitkeringsontvangers is het hoogst in de leeftijdsklasse 25 tot 35 jaar, te weten 30 procent. Van alle uitkeringsontvangers geeft 40 procent aan niet te kunnen werken vanwege ziekte, van de 55- tot 65-jarigen is dat 51 procent. De arbeidsdeelname in deze groep is laag, 22 procent.

Arbeidsdeelname uitkeringsontvangers, 2018
 Werkzaam (%)Werkloos (%)Niet-beroepsbevolking: semiwerkloos (%)Niet-beroepsbevolking: ziekte (%)Niet-beroepsbevolking: overig (%)
Totaal*241194016
15 tot 25 jaar2612122525
25 tot 35 jaar3012122323
35 tot 45 jaar2412123417
45 tot 55 jaar271194211
55 tot 65 jaar221075110
65 tot 75 jaar9453745
*WW, bijstand en/of AO-uitkering

13 procent van de bijstandsontvangers werkt

In 2018 jaar ontvingen 271 duizend mensen van 15 tot 75 jaar een WW-uitkering, 530 duizend kregen een bijstandsuitkering en 726 duizend een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De arbeidsdeelname verschilt aanzienlijk per regeling. Het hoogst is de arbeidsdeelname onder WW’ers: de nettoarbeidsparticipatie was 48 procent (2018). Voor bijstandsontvangers is dat 13 procent en voor ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering 23 procent.

Arbeidsdeelname uitkeringsontvangers, 2018
UitkeringWerkzaam (%)Werkloos (%)Niet-beroepsbevolking: semiwerkloos (%)Niet-beroepsbevolking: ziekte (%)Niet-beroepsbevolking: overig (%)
WW-uitkering48301227
Bijstandsuitkering1312133329
AO-uitkering23355910


Wie een bijstandsuitkering krijgt, is verplicht om werk te zoeken. Velen kunnen echter niet werken vanwege ziekte. Van de bijstandsontvangers noemt 33 procent ziekte of arbeidsongeschiktheid als reden om niet aan het werk te kunnen. Van de personen die vijf jaar of langer een bijstandsuitkering ontvangen, kan 47 procent niet werken vanwege ziekte. Van de ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering noemt een veel groter deel (59 procent) ziekte of arbeidsgeschiktheid als reden om niet te kunnen werken.