Jongeren 2010

Deze publicatie geeft een beeld van de jongeren (15 tot 27 jaar) in Nederland in 2010. Onder andere komen de thema's onderwijs, werk en uitkering aan bod. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.