Vergrijzing stuwt AOW-uitgaven op

De uitgaven aan AOW-uitkeringen zijn sinds 2008 met bijna een kwart gestegen tot 32,7 miljard euro in 2013, maakt het CBS vandaag bekend. De stijging van AOW-uitgaven gaat nagenoeg gelijk op met de groei van het aantal uitkeringsgerechtigden en is dan ook het gevolg van de vergrijzing. In 2011 gingen de eerste babyboomers met pensioen. Aan het einde van 2013 ontvingen ruim 3,2 miljoen mensen een AOW-uitkering. Een op de tien van hen woont in het buitenland.

AOW-uitgaven en –uitkeringen

AOW-uitgaven en –uitkeringen

Ook toename door indexering

Ten opzichte van 2012 zijn de uitgaven aan AOW-uitkeringen in 2013 met 1,3 miljard euro gestegen. De uitgaven stijgen niet alleen door de vergrijzing, maar ook doordat de AOW-uitkeringen over het algemeen twee maal per jaar worden geïndexeerd (per 1 januari en per 1 juni).

Aandeel met volledige AOW-uitkering iets gedaald

Van de 3,2 miljoen uitkeringsgerechtigden van eind 2013 had 81 procent recht op een volledige uitkering. Dat is minder dan in 2008, toen dat voor 83 procent gold. Door toegenomen internationale migratie zijn er meer mensen die geen volledige AOW-rechten hebben opgebouwd.

Uitgaven 0,2 miljard lager door verhoging AOW-leeftijd

In 2013 is de AOW-gerechtigde leeftijd met 1 maand verhoogd naar 65 jaar en 1 maand. Zonder deze verhoging zouden de uitgaven aan AOW-uitkeringen in 2013 ongeveer 0,2 miljard euro hoger zijn uitgekomen. Dit effect komt elk jaar terug en zal bovendien toenemen naarmate de AOW-leeftijd verder omhoog gaat. In 2014 is de AOW-leeftijd verhoogd naar 65 jaar en 2 maanden.

Buurlanden steeds meer in trek bij AOW’ers

Wonen in het buitenland heeft de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen onder AOW-gerechtigden. Eind 2013 woonden ruim 320 duizend AOW’ers in het buitenland. Vijf jaar eerder waren dat er nog ruim 260 duizend. Een stijging van ruim 22 procent, terwijl het aantal AOW-gerechtigden met bijna 18 procent steeg. Van de top-10 landen buiten Nederland met de meeste AOW’ers namen vooral Frankrijk (+43 procent), Groot-Brittannië (+33 procent) en Duitsland (+26 procent) in populariteit toe.

Uit kwartaalberichten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) blijkt dat 31,5 miljard euro naar AOW’ers ging die in Nederland woonden in 2013 en 1,2 miljard euro naar AOW’ers die in het buitenland woonden.

Top-10 woonlanden AOW’ers buiten Nederland

Top-10 woonlanden AOW’ers buiten Nederland

Bronnen:StatLine,