Zoekresultaten

69 resultaten voor keyword:uitgaven aan zorg
69 resultaten voor keyword:uitgaven aan zorg

Pagina 1 van 3

Kosten Wmo arrangementen 2018

Deze tabel beschrijft per halfjaar van 2018 de begrote en gerealiseerde kosten bij gemeenten voor maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Cijfers

Sociale bescherming kost 186 miljard in 2011

In 2011 zijn de totale uitgaven aan sociale bescherming gestegen met 4 procent tot 186 miljard euro. Dat komt neer op bijna 11 130 euro per inwoner. In vergelijking met andere Europese landen...

Artikelen

Kosten Wmo arrangementen 2016 en 1e halfjaar 2017

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo, per halfjaar in 2016 en 1e halfjaar 2017.

Cijfers

Ruim 170 duizend onverzekerden tegen ziektekosten

Op 1 mei 2008 waren 171 duizend inwoners van Nederland niet verzekerd tegen ziektekosten.

Artikelen

Kosten Wmo arrangementen 2017 en 1e halfjaar 2018

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo, per halfjaar in 2017 en 1e halfjaar 2018.

Cijfers

Nieuwe cijfers statistiek Onverzekerden 2006-2008

Onderzoek heeft geleid tot een aanzienlijke neerwaartse bijstelling van de eerder gepubliceerde aantallen onverzekerden tegen ziektekosten over 2006 en 2007. Ook het voorlopige cijfer over 2008 is...

Artikelen

Aanhoudende krimp consumptie huishoudens

De consumptie door huishoudens kromp in het eerste kwartaal van 2013 af met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De overheidsconsumptie was 0,6 procent lager dan in het overeenkomstige...

Artikelen

Verbijzondering zorguitgaven, 1990 en 1998-2018

De maatwerktabel bevat een nadere uitsplitsing van de StatLine-tabel “Zorguitgaven; aanbieders en financiering”, voor de jaren 1990 en 1998-2018.

Cijfers
Artikelen

Opleidingsniveau, sociale regelingen en verdachten per 4-digit postcodegebied, 2011-2012

Maatwerktabellen over het opleidingsniveau, het gebruik van sociale regelingen en voorzieningen en het aantal verdachten per 4-digit postcodegebied in 2011-2012. Opdrachtgever: Ministerie van...

Cijfers

Kosten Wmo arrangementen 1e en 2e halfjaar 2017

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo, per halfjaar in 2016 en 1e halfjaar 2017.

Cijfers

Zorgkosten en kenmerken van wanbetalers (Zvw), 2016

Zorgkosten en achtergrondkenmerken van wanbetalers (Zvw) en de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, 2016.

Cijfers

Kosten Wmo arrangementen, 2015

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2015 (per halfjaar)

Cijfers

Consumptiedaling huishoudens vlakt af

De consumptie door huishoudens nam in het vierde kwartaal van 2013 af met 0,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het derde kwartaal kromp de consumptie nog met 2,8 procent. De consumptie...

Artikelen

Nederlandse gezondheidsuitgaven op tiende plaats in Europa

Nederland gaf in 2018 en 2019 10 procent van het bruto binnenlands product uit aan gezondheidszorg. Binnen Europa geven 9 landen meer en 21 landen minder uit. In Nederland wordt relatief veel geld...

Artikelen

Zorguitgaven stegen in 2021 met 7,6 procent

In 2021 is bijna 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is 8,8 miljard euro (7,6 procent) meer dan in 2020.

Artikelen

Aantal onverzekerden ziektekosten stabiliseert

Op 1 mei 2009 waren 152 duizend inwoners van Nederland niet verzekerd tegen ziektekosten. Dat is bijna evenveel als een jaar eerder.

Artikelen

Aandeel onverzekerden ziektekosten niet in alle aandachtswijken bovengemiddeld

Op 1 mei 2006 was in Nederland 1,5 procent van de mensen niet verzekerd voor de zorgverzekeringswet.

Artikelen

Kosten Wmo arrangementen 2015 en 1e halfjaar 2016

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2015 (per halfjaar) en 1e halfjaar van 2016.

Cijfers

Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006-2013

De uitgaven van de basisverzekering zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen, enerzijds door het stijgende gebruik van de gezondheidszorg, anderzijds omdat een deel van de zorgkosten die eerder door...

Artikelen

Zorg; uitgaven en financiering, 1972-1998

Deze tabel bevat gegevens over uitgaven aan zorg en over de financiering daarvan voor ‘1998 voor revisie’.

Cijfers

Zorgkosten naar leeftijd, 2013

Zorgkosten vanuit de Zorgverzekeringswet naar leeftijd, 2013 Levering: september 2015

Cijfers

Kosten Wmo arrangementen 2016

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2016 (per halfjaar)

Cijfers