Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; functies, financiering, 1998-2022

Zorguitgaven internat. vergelijkbaar; functies, financiering, 1998-2022

Zorgfuncties Financieringsregelingen zorg Perioden Uitgaven aan zorg (mln euro)
Totaal uitgaven zorg en welzijn HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 51.597
Totaal uitgaven gezondheidszorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 49.767
HC1: Geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 35.096
HC11: Intramurale geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 13.180
HC12: Dagbehandeling geneeskundige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 4.007
HC13: Polikl./ambulante geneesk. zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 17.285
HC13.1: Alg. polikl./amb. geneesk. zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 4.491
HC13.2: Tandheelkundige zorg; ambulant HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 224
HC13.3: Spec. polikl./amb. geneesk. zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 11.942
HC13.9: Ov. Polikl./amb. geneesk. zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 627
HC14: Geneeskundige zorg aan huis HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 625
HC2: Revalidatiezorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 2.168
HC21: Intramurale revalidatiezorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 1.112
HC22: Dagbehandeling revalidatiezorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 37
HC3: Langdurige zorg voor de gezondheid HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 3.461
HC31: Intramurale langdurige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 436
HC32: Dagbehandeling langdurige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 0
HC33: Ambulante langdurige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 0
HC34: Thuiszorg - langdurige zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 3.025
HC6: Preventieve zorg HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 664
HC71: Gezondheidsbeleid en zorgver. HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 0
HC9: Gezondheidszorg n.e.g. HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 72
HCR1: Langdurige zorg (welzijn) HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 139
HCR11: Langdurige zorg,welzijn,in natura HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 0
HCR12: Langdurige zorg, uitkeringen HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 139
M1(HC): Overige zorg en welzijn HF122: Zorgverzekeringswet 2022* 1.691
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitgaven aan gezondheidszorg die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. Gezondheidszorg is afgebakend volgens de internationale definitie van het System of Health Accounts. De cijfers zijn daarmee internationaal vergelijkbaar met publicaties van Eurostat, OESO en WHO. Alle activiteiten van gezondheidszorg tellen mee, onafhankelijk of deze binnen of buiten de sector gezondheidszorg plaatsvinden.
De cijfers zijn afgeleid uit de zorgrekeningen, die meer activiteiten omvat, zoals jeugdzorg, welzijnswerk, maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang. De zorgrekeningen omvatten ook de uitvoer (uitgaven voor en door niet-ingezetenen), opgenomen in de tabel als financiering door het buitenland.

De tabel laat ook zien hoe van het totaalcijfer over de zorguitgaven volgens de zorgrekeningen tot het internationale totaalcijfer wordt gekomen:

Totale zorguitgaven volgens de zorgrekeningen
-/- gezondheidsverwante uitgaven, zoals huishoudelijke verzorging binnen de ouderenzorg
-/- uitgaven aan overige zorg en welzijn, zoals kinderopvang
-/- uitvoer
= Totaal uitgaven gebruik gezondheidszorg (total current expenditure on health)

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig; de cijfers over 2020 en 2021 zijn nader voorlopig; de overige cijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers over 2020-2022 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 juli 2023:
- De cijfers over 2022 zijn toegevoegd, de cijfers over 2019-2021 zijn bijgesteld.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet en wordt vervangen door 2 nieuwe tabellen, zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven aan zorg
Uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening die in een jaar door ingezetenen van Nederland wordt gebruikt. In de functie M1(HC)+ : Overige zorg en welzijn + export zijn nog wel opgenomen de uitgaven aan zorg en maatschappelijke dienstverlening gegeven door Nederlandse zorgaanbieders aan niet-ingezetenen. Hierdoor kan worden aangesloten bij het totaalcijfer van de uitgaven volgens de Zorgrekeningen.