Zoekresultaten

57 resultaten voor keyword:uitgaven aan zorg
57 resultaten voor keyword:uitgaven aan zorg

Pagina 2 van 3

Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006-2013

De uitgaven van de basisverzekering zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen, enerzijds door het stijgende gebruik van de gezondheidszorg, anderzijds omdat een deel van de zorgkosten die eerder door...

Artikelen

Laagste groei zorguitgaven in 15 jaar

In 2013 zijn de uitgaven aan zorg met 1,6 procent gestegen, een groei die lager is dan in voorgaande jaren.

Artikelen

Consumptiedaling huishoudens vlakt af

De consumptie door huishoudens nam in het vierde kwartaal van 2013 af met 0,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het derde kwartaal kromp de consumptie nog met 2,8 procent. De consumptie...

Artikelen

Gezondheid en zorg in cijfers 2013

In Gezondheid en zorg in cijfers 2013 doet het CBS verslag van nieuwe cijfers

Publicaties

Onverzekerden tegen ziektekosten per ultimo 2012

In 2012 heeft het CBS melding gemaakt van het stopzetten van de StatLine-tabellen over onverzekerden tegen ziektekosten, nadat was gebleken dat de beschikbare registraties met...

Artikelen

Aanhoudende krimp consumptie huishoudens

De consumptie door huishoudens kromp in het eerste kwartaal van 2013 af met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De overheidsconsumptie was 0,6 procent lager dan in het overeenkomstige...

Artikelen

Zorgkosten niet-westerse allochtonen verschillen van autochtonen

In 2010 werd voor de zorg die onder de basisverzekering valt door verzekeraars 2 100 euro per persoon vergoed. Wanneer gecorrigeerd is voor verschillen in de leeftijdsopbouw blijkt dat personen van...

Artikelen

Gemiddeld 2 100 euro per persoon zorgkosten vanuit basisverzekering

Voor de zorg die valt onder de basisverzekering werd door verzekeraars per persoon gemiddeld 2 100 euro vergoed in 2010. Voor vrouwen ligt dit hoger dan voor mannen. Meer dan de helft van deze kosten...

Artikelen

Stijging zorguitgaven vooral door toename volume

In 2011 zorgde vooral een toename van het zorgvolume voor een stijging van de zorguitgaven. De volumegroei lag in 2011 hoger dan in 2010.

Artikelen

Sociale bescherming kost 186 miljard in 2011

In 2011 zijn de totale uitgaven aan sociale bescherming gestegen met 4 procent tot 186 miljard euro. Dat komt neer op bijna 11 130 euro per inwoner. In vergelijking met andere Europese landen...

Artikelen

Tien procent minder onverzekerden tegen ziektekosten in 2010

Op 1 mei 2010 waren 136 duizend inwoners van Nederland niet verzekerd tegen ziektekosten. Dit is 10 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Groei van de uitgaven aan zorg blijft hoog

In 2009 waren de uitgaven aan de zorg, gezondheids- en welzijnszorg tezamen, 83,8 miljard euro.

Artikelen

Aantal onverzekerden ziektekosten stabiliseert

Op 1 mei 2009 waren 152 duizend inwoners van Nederland niet verzekerd tegen ziektekosten. Dat is bijna evenveel als een jaar eerder.

Artikelen

Nieuwe cijfers statistiek Onverzekerden 2006-2008

Onderzoek heeft geleid tot een aanzienlijke neerwaartse bijstelling van de eerder gepubliceerde aantallen onverzekerden tegen ziektekosten over 2006 en 2007. Ook het voorlopige cijfer over 2008 is...

Artikelen

Uitgaven aan zorg flink gestegen sinds 1972

Gecorrigeerd voor prijsveranderingen groeiden van 1973-2007 de uitgaven aan zorg jaarlijks met gemiddeld 2,8 procent. Vooral in de 70-er jaren en in de jaren vanaf 1998 groeide dit zorgvolume harder...

Artikelen

Uitgaven aan zorg stijgen met 6,2 procent

In 2008 waren de uitgaven aan de zorg, gezondheids- en welzijnszorg tezamen, 79 miljard euro, 6,2 procent meer dan in 2007.

Artikelen

Ruim 170 duizend onverzekerden tegen ziektekosten

Op 1 mei 2008 waren 171 duizend inwoners van Nederland niet verzekerd tegen ziektekosten.

Artikelen

Meer huishoudelijke verzorging in stedelijke gebieden

Het aantal mensen dat zorg ontving die gefinancierd werd uit de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) en daarvoor een eigen bijdrage betaalde, is in de periode 2004-2006 nagenoeg constant...

Artikelen

Aandeel onverzekerden ziektekosten niet in alle aandachtswijken bovengemiddeld

Op 1 mei 2006 was in Nederland 1,5 procent van de mensen niet verzekerd voor de zorgverzekeringswet.

Artikelen

Sociale uitkeringen blijven stijgen door vergrijzing

Hoewel de uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen fors zijn gedaald, heeft de overheid in het eerste halfjaar van 2007 bijna 56 miljard euro uitgegeven aan sociale uitkeringen. Ten opzichte van...

Artikelen

Ongeveer 241 duizend mensen onverzekerd tegen ziektekosten

Op 1 mei 2006 waren er ongeveer 241 duizend mensen niet verzekerd tegen ziektekosten. Dit is 1,5 procent van de Nederlandse bevolking.

Artikelen