Prijs- en volumeontwikkelingen in de medisch specialistische zorg

plaatje Entree van een ziekenhuis
© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
Dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends brengt de prijs- en volumeontwikkeling voor de medisch specialistische zorg voor 2013–2017 in kaart. Ook wordt de nieuwe methode waarop de cijfers zijn gebaseerd uitgebreid beschreven.
In 2018 werd er in Nederland bijna 77 miljard euro uitgegeven aan de gezondheidszorg, dat is 9,9 procent van het bruto nationaal product. Een groot deel van de uitgaven gaat op aan medisch specialistische zorg die in de Nederlandse ziekenhuizen wordt verleend. In 2013–2017 zijn de uitgaven, berekend op basis van declaraties, met 6,9 procent toegenomen. Het volume van de verleende zorg steeg in deze periode met 4,5 procent. Dit komt neer op een gemiddelde volumegroei van 1,1 procent per jaar. Vergeleken met eerdere jaren is deze toename zeer gematigd. De volumegroei is geheel toe te schrijven een toegenomen gebruik van dure geneesmiddelen. In 2013–2017 verdubbelde het aantal personen dat zo’n geneesmiddel gebruikt, terwijl de gemiddelde uitgaven per persoon daalden. Dat kwam vooral doordat de volumestijging van 79 procent gepaard ging met een prijsdaling van 17,6 procent.