Overheidsfinanciën, vierde kwartaal 2022

Over deze publicatie

In deze publicatie is naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën in het vierde kwartaal ook aandacht voor de rentelasten in 2022, het eigen vermogen van gemeenten en de uitgaven aan ww-uitkeringen.