Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken, 2014-2021

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken, 2014-2021

Persoonskenmerken Marges Perioden Angst, 12 jaar of ouder Angstige periode, afgelopen 12 maanden (%) Langdurige aandoeningen 1 of meer langdurige aandoeningen (%) Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct (%) Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Hartinfarct (%) Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Hartaandoening (%) Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Kanker (%) Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Migraine of ernstige hoofdpijn (%) Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Astma (%) Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden COPD,chronische bronchitis,longemfyseem (%) Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Psoriasis (%) Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Chronische eczeem (%) Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Darmstoornissen langer dan 3 maanden (%) Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Chronische gewrichtsontsteking (%) Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Rugaandoening (%) Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Aandoening van de nek of schouder (%) Langdurige aandoeningen Aandoeningen afgelopen 12 maanden Aandoening elleboog, pols of hand (%)
Positie: alleenstaande <40 jaar Waarde 2021 26,2 27,1 0,0 0,3 0,4 0,0 24,2 6,8 0,8 . . 3,9 2,8 6,0 8,1 .
Positie: alleenstaande <40 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 21,5 22,4 . 0,0 0,1 . 19,7 4,5 0,2 . . 2,2 1,5 3,8 5,4 .
Positie: alleenstaande <40 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 31,4 32,3 . 1,9 3,1 . 29,4 10,1 3,1 . . 6,8 5,4 9,3 11,8 .
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Waarde 2021 23,4 47,0 0,7 0,6 3,8 1,7 19,8 8,0 8,7 . . 6,6 11,4 18,2 15,4 .
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 19,4 42,1 0,2 0,1 2,2 0,9 16,0 5,6 6,2 . . 4,4 8,6 14,5 12,0 .
Positie: alleenstaande 40 tot 65 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 28,0 51,9 2,6 2,4 6,3 3,5 24,2 11,2 12,0 . . 9,7 14,9 22,5 19,5 .
Positie: alleenstaande >=65 jaar Waarde 2021 13,0 55,8 1,5 0,9 7,7 6,0 8,9 6,7 12,4 . . 8,4 21,6 20,2 15,5 .
Positie: alleenstaande >=65 jaar Ondergrens 95%-interval 2021 10,3 51,2 0,7 0,4 5,7 4,2 6,6 4,7 9,6 . . 6,2 18,0 16,7 12,4 .
Positie: alleenstaande >=65 jaar Bovengrens 95%-interval 2021 16,4 60,2 3,0 2,1 10,5 8,7 11,9 9,5 15,8 . . 11,4 25,6 24,2 19,2 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ervaren gezondheid en medische contacten van de Nederlandse bevolking vanaf 0 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2021

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 6 januari 2023:
Geen. Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is opgevolgd door de tabel Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Angst, 12 jaar of ouder
Angstige periode, afgelopen 12 maanden
Het percentage mensen van 12 jaar of ouder dat met ‘ja’ antwoordt op de vraag ‘Heeft u ooit een periode gehad waarin u erg angstig of bezorgd was, minstens 2 weken achter elkaar?’ en met ‘ja’ antwoordt op de vervolgvraag ‘Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad?’.
Langdurige aandoeningen
Aan alle respondenten wordt gevraagd: Heeft u / uw kind één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer. Vervolgens worden 23 aandoeningen en een restcategorie 'overige aandoeningen' voorgelegd en gevraagd of mensen deze aandoening in de afgelopen 12 maanden hebben gehad. Van drie van die aandoeningen wordt ook gevraagd of men die ooit heeft gehad. Daarnaast wordt (uitgebreider) gevraagd naar suikerziekte (diabetes). De meeste vragen naar specifieke langdurige aandoeningen worden aan personen van alle leeftijden gesteld. Aandoeningen die niet vaak voorkomen bij jongeren worden gesteld aan personen van 12 jaar of ouder.
1 of meer langdurige aandoeningen
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u / uw kind één of meer langdurige ziekten of aandoeningen? Langdurig is (naar verwachting) 6 maanden of langer.
Aandoeningen afgelopen 12 maanden
Langdurige ziektes en aandoeningen in de afgelopen 12 maanden. Respondenten kunnen aangeven of ze de ziekte of aandoening hebben of afgelopen 12 maanden hebben gehad.
Beroerte, hersenbloeding, herseninfarct
Percentage personen, van 12 jaar of ouder, met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u ooit een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct gehad? En 'ja' op de vraag: Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad?
Hartinfarct
Percentage personen, van 12 jaar of ouder, met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft U ooit een hartinfarct gehad? En 'ja' op de vraag: Heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad?
Hartaandoening
Percentage personen, van 12 jaar of ouder, met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u in de afgelopen 12 maanden een andere ernstige hartaandoening gehad, zoals hartfalen of angina pectoris? In 2018 werd deze laatste vraagstelling gewijzigd en is dit het percentage personen met ‘ja’ op de vraag ‘Heeft u op dit moment een andere ernstige hartaandoening, zoals hartfalen of angina pectoris, of heeft u dit in de afgelopen 12 maanden gehad?’
Kanker
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft u / uw kind ooit een vorm van kanker gehad? En 'ja' op de vraag: Heeft u / uw kind dit in de afgelopen 12 maanden gehad? In 2018 werd deze laatste vraagstelling gewijzigd en is dit het percentage personen met ‘ja’ op de vraag ‘Heeft u / uw kind op dit moment een vorm van kanker of heeft u / uw kind dit in de afgelopen 12 maanden gehad?’
Migraine of ernstige hoofdpijn
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u / uw kind in de afgelopen 12 maanden migraine of regelmatig ernstige hoofdpijn?
Astma
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u / uw kind in de afgelopen 12 maanden astma?
COPD,chronische bronchitis,longemfyseem
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u / uw kind in de afgelopen 12 maanden COPD, chronische bronchitis, longemfyseem?
Psoriasis
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u / uw kind in de afgelopen 12 maanden psoriasis
Vanaf 2019 wordt deze langdurige aandoening niet meer gevraagd aan respondenten in de gezondheidsenquête.
Chronische eczeem
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u / uw kind in de afgelopen 12 maanden chronisch eczeem?
Vanaf 2019 wordt deze langdurige aandoening niet meer gevraagd aan respondenten in de gezondheidsenquête.
Darmstoornissen langer dan 3 maanden
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u / uw kind in de afgelopen 12 maanden ernstige of hardnekkige darmstoornissen, langer dan 3 maanden?
Chronische gewrichtsontsteking
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u / uw kind in de afgelopen 12 maanden chronische gewrichtsontsteking, zoals ontstekingsreuma, chronische reuma, reumatoïde artritis?
Rugaandoening
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u / uw kind in de afgelopen 12 maanden een ernstige of hardnekkige aandoening van de rug , inclusief hernia?
Aandoening van de nek of schouder
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u / uw kind in de afgelopen 12 maanden een ernstige of hardnekkige aandoening van de nek of schouder?
Aandoening elleboog, pols of hand
Percentage personen met de antwoordcategorie 'ja' op de vraag: Heeft of had u / uw kind in de afgelopen 12 maanden een ernstige of hardnekkige aandoening van de elleboog, pols of hand?
Vanaf 2019 wordt deze langdurige aandoening niet meer gevraagd aan respondenten in de gezondheidsenquête.