Verbijzondering zorguitgaven, 1990 en 1998-2018

De maatwerktabel bevat een nadere uitsplitsing van de StatLine-tabel “Zorguitgaven; aanbieders en financiering”, 1990 en 1998-2018.

Het CBS publiceert jaarlijks de uitgaven aan zorg, o.a. uitgesplitst naar aanbiederscategorieën en financieringsbronnen. Ten behoeve van nieuwe middellange termijn ramingen voor de zorg, die gemaakt worden door het Centraal Planbureau zijn enkele aanbiederscategorieën en enkele financieringsbronnen verder opgesplitst. Voor de jaren 1998-2018 sluiten de cijfers in deze maatwerktabel naadloos aan op de StatLine-tabel “Zorguitgaven; aanbieders en financiering”, voor 1990 is een schatting gemaakt die qua definities en afbakeningen zo goed mogelijk aansluit op de reeks 1998-2018.

Deze maatwerktabel is gemaakt in opdracht van het Centraal Planbureau.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer 190554.