Zoekresultaten

90 resultaten voor keyword:overheidsuitgaven
90 resultaten voor keyword:overheidsuitgaven

Pagina 1 van 4

Defensie-uitgaven 1,2 procent van bbp in 2018

In 2018 bedroegen de uitgaven aan defensie uitgedrukt als percentage van het bbp 1,2 procent. De uitgaven van de overheid aan defensie stegen met ruim een half miljard naar 9,1 miljard euro.

Artikelen
Cijfers

Aandeel overheid in bbp terug op niveau voor crisis

Het aandeel van de overheidsbestedingen in het bbp

Artikelen

Aanpassing Prijsindex Materiele Overheidsconsumptie (IMOC)

Toelichting op conceptuele wijzingen die zijn doorgevoerd in de in juni 2019 gepubliceerde IMOC

Overig

Overschot overheid in 2018 gestegen naar 1,5 procent

De overheid behaalde in 2018 een overschot van 1,5 procent van het bbp. Zowel de inkomsten als de uitgaven namen sterk toe. De hogere belastingen- en premieopbrengsten leidden tot de hoogste...

Artikelen

Bedrijfskunde en administratie populairst in hoger onderwijs

Dit zijn enkele belangrijke conclusies in het Jaarboek onderwijs in cijfers 2012 dat vandaag verschijnt.

Artikelen

Na 17 jaar weer meer inkomsten dan uitgaven gemeenten

Voor het eerst sinds 1999 geven gemeenten minder uit dan ze ontvangen.

Artikelen

Nederland relatief sterk gedecentraliseerd

Een derde van het totale overheidsbudget van Nederland wordt door de lokale overheid besteed. In de 27 lidstaten van de Europese Unie is dat gemiddeld een kwart. Evenals in de meeste andere EU-landen...

Artikelen

Overheden besteden meer geld aan sport

In 2008 hebben de gemeenten, provincies en het Rijk bijna 1,5 miljard euro uitgegeven aan sport. Zij hebben in dat jaar bijna 0,4 miljard euro ontvangen, bijvoorbeeld voor de huur van...

Artikelen

Uitgaven voor onderwijs. Trends en ontwikkelingen

Zowel in Nederland als in Europa wordt inmiddels weer meer in onderwijs geïnvesteerd. Om de productiviteit en werkgelegenheid te vergroten en voor een langere termijn zeker te stellen wordt door...

Artikelen

Nog geen verbetering overheidstekort zichtbaar

In de opeenvolgende vier kwartalen tot en met het derde kwartaal van 2012 kwam het overheidstekort uit op bijna 27 miljard euro. Het tekort stabiliseert zich sinds het tweede kwartaal van 2011. De...

Artikelen

Kwartaalmonitor groothandel tweede kwartaal 2014

De groothandelsomzet kromp in het tweede kwartaal van 2014 met ruim één procent. Dit was het zesde kwartaal op rij dat de omzet daalde. Wel was de krimp het kleinst van de afgelopen zes kwartalen....

Artikelen

Uitgaven aan onderwijs in Nederland net boven EU-gemiddelde

De overheidsuitgaven voor onderwijs in Nederland bedroegen in 2005 ongeveer 5,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is iets meer dan het gemiddelde van de Europese Unie.

Artikelen

Overheidsuitgaven Nederland lager dan gemiddeld in de EU

In 2008 gaf de Nederlandse overheid 270,3 miljard euro uit. Dat komt overeen met 45,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Artikelen

Verdere verbetering overheidsfinanciën

Het overheidstekort en de overheidsschuld (in % van bbp) zijn afgenomen in het eerste kwartaal.

Artikelen

Overheidsschuld daalt verder

De ontwikkeling van de overheidsfinanciën in het tweede kwartaal van 2017.

Artikelen

CBS en gemeente Zwolle bundelen krachten

data-infrastructuur, dataverwerking en privacy

Artikelen

Stijging overheidsuitgaven sinds 2010 afgevlakt

De ontwikkeling van de uitgaven van de overheid in de periode 2005-2015

Artikelen

Overheidsschuld daalt naar 57 procent van het bbp

De overheidsfinanciën in het derde kwartaal

Artikelen

Overheidsschuld nu ook onder Europese norm

De overheidsfinanciën voldoen voor het eerst sinds 2008 weer aan de Europese normen voor zowel tekort als schuld.

Artikelen

Begrotingsoverschot derde kwartaal 2,1 procent bbp

De overheidsinkomsten in de eerste drie kwartalen van 2018 overtroffen de uitgaven met bijna 12 miljard euro. Op jaarbasis betekent dit een begrotingsoverschot van 2,1 procent van het bruto...

Artikelen
Artikelen

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2014

Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2014

Cijfers

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein

Overig