Overheidsfinanciën, tweede kwartaal 2020

Iemand haalt de belastingaanslag uit de enveloppe
© Hollandse Hoogte / Laurens van Putten
In het tweede kwartaal van 2020 was het saldo van inkomsten en uitgaven van de overheid bijna 24 miljard euro negatief. Sinds het begin van de tijdreeks in 1995 is het tekort van de overheid in een enkel kwartaal nog nooit zo groot geweest. Met name de sterke toename van de uitgaven met ruim 18 miljard euro ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 heeft bijgedragen aan het negatieve saldo.
In deze publicatie is aandacht voor het effect van de coronacrisis op de Nederlandse overheidsfinanciën.