Overheidsfinanciën vierde kwartaal 2019

© Hollandse Hoogte / Lex van Lieshout
In deze uitgave aandacht voor de belastinginkomsten van de Nederlandse overheid en een overzicht van de ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2019.

De inkomsten van de overheid waren 14 miljard euro hoger dan de uitgaven in 2019, waardoor het begrotingsoverschot het record uit 2018 ruim overtrof. Uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) kwam het overheidssaldo uit op 1,7 procent bbp. De overheidsschuld nam, mede door het grote overschot in 2019, af met ruim 11 miljard euro naar een niveau van 395 miljard euro, of 48,6 procent bbp. 

Naast de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in 2019 is er speciale aandacht voor de recordhoogte van de collectievelastendruk. Ook de inkomsten uit de bpm en de ozb worden nader bekeken.