Overheidsfinanciën 2021

Over deze publicatie

De overheid sloot 2021 af met een tekort van 22,3 miljard euro. Het tekort is kleiner dan in 2020, vooral doordat de schatkist profiteerde van hogere inkomsten uit belastingen en sociale premies. Ondanks het tekort nam door een flinke stijging van het bbp de schuldquote af, van 54,7 procent van het bbp eind 2020 naar 52,4 procent aan het einde van 2021.