Auteur: Arjan Neef

Overheidsfinanciën 2020

Over deze publicatie

Door de coronacrisis namen de uitgaven van de overheid in 2020 flink toe. Tegelijkertijd daalden de inkomsten. Hierdoor sloot de overheid 2020 af met een tekort van ruim 33 miljard euro, terwijl in 2019 nog een overschot van 14 miljard euro werd gerealiseerd. Door het tekort op de begroting liep de schuld op. Uitgedrukt als percentage van het bbp lag deze eind 2020 op 54,3 procent, tegenover 48,5 procent een jaar eerder.