Auteur: Mark de Haan

De Nederlandse overheidsfinanciën tijdens de coronacrisis in Europees perspectief

Over deze publicatie

"De Nederlandse economie” is een reeks artikelen waarin actuele macro-economische fenomenen worden beschreven en geduid. De artikelen zijn grotendeels gebaseerd op de uitkomsten van de nationale rekeningen. Deze editie gaat over de impact van de coronacrisis op de overheidsfinanciën in 2020.