Auteur: Arjan Neef

Overheidsfinanciën, 2019

Over deze publicatie

De overheid sloot 2019 af met een recordoverschot van bijna 14 miljard euro. Het overschot bood de overheid ruimte om haar schuld verder af te bouwen. Uitgedrukt als percentage van het bbp lag deze eind 2019 op 48,7 procent. Deze publicatie geeft een overzicht van de overheidsfinanciën in 2019.