Overheidsfinanciën eerste kwartaal 2020

© Hollandse Hoogte / Lex van Lieshout
In deze uitgave aandacht voor de ontwikkelingen van de Nederlandse overheidsfinanciën in het eerste kwartaal van 2020.

Het overschot van de overheid bedroeg in het eerste kwartaal van 2020 bijna 9 miljard euro, 1,8 miljard euro minder dan in hetzelfde kwartaal in 2019. Op jaarbasis, gerekend vanaf het tweede kwartaal van 2019 tot en met het eerste kwartaal van 2020, kwam het overheidssaldo uit op 1,5 procent bbp. De overheidsschuld nam in het eerste kwartaal met 8,5 miljard euro toe en bedroeg bijna 49,5 procent bbp.

Om inzicht te geven in de meest recente ontwikkeling van de overheidsfinanciën publiceert het CBS nu ook maandcijfers van de inkomsten, uitgaven en het saldo gebaseerd op kasgegevens van de Rijksoverheid. Daarnaast worden vanaf nu maandcijfers gepubliceerd van de ontwikkeling van de schuld van de Rijksoverheid. Deze maandcijfers zijn niet volledig vergelijkbaar met de gebruikelijke kwartaalcijfers op basis van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR2010) maar geven een eerste inzicht in de recente ontwikkelingen. Lees meer in de monitor (pdf).