Zoekresultaten

52 resultaten voor keyword:maatschappelijke participatie
52 resultaten voor keyword:maatschappelijke participatie

Pagina 1 van 3

Minder sociale participatie door personen met minder inkomen

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2010

Artikelen

Helft jongeren doet vrijwilligerswerk

Iets meer dan de helft van de Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar zet zich wel eens in als vrijwilliger

Artikelen

Meer mannen dan vrouwen voelen zich eenzaam

Bijna 550 duizend mensen zijn eenzaam. Eenzaamheid komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Artikelen

Alleenstaande ouders wonen het dichtst bij hun moeder

58% van de alleenstaande jonge ouders woont binnen 5 km van hun moeder. Vier op de tien wonen dicht bij oudere moeder.

Artikelen

Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen

Een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006

Publicaties

Meetlat sociaal kapitaal

In deze publicatie wordt de ontwikkeling van de meetlat sociaal kapitaal beschreven. Dit is een index waarbij een set indicatoren gerelateerd aan participatie en vertrouwen worden gecombineerd tot...

Publicaties

Ouderen en jongeren doen even vaak vrijwilligerswerk

In 2008 deed 42 procent van de inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder vrijwilligerswerk. Dat komt overeen met ongeveer 5,3 miljoen mensen. Ten opzichte van 2007 is het aandeel vrijwilligers met...

Artikelen

Sociale isolatie

Sociale isolatie, naar objectieve en subjectieve maatstaf

Artikelen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010

Artikelen in dit nummer: Bevolkingsprognose 2009-2016: omslag naar lagere groei - Verhuisgedrag van jongeren - Verhuisgedrag van vluchtelingen - Selectieve verhuispatronen van autochtonen en...

Artikelen

kwartaalcijfers-sociale-samenhang-en-welzijn

Het CBS heeft op basis van de enquête Sociale Samenhang en Welzijn voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in een aantal aspecten van de sociale samenhang...

Cijfers

Veel jongeren actief in de maatschappij

Zes op de tien jongeren van 12 tot 25 jaar zijn actief in het verenigingsleven. Ruim vier op de tien doen bovendien vrijwilligerswerk, vrijwel net zo veel als mensen in de hogere leeftijdsgroepen.

Artikelen

1 op 10 ouderen weinig participatie en laag vertrouwen

7 procent van alle 15-plussers participeert minder en heeft ook weinig vertrouwen in de medemens en instituties

Artikelen

Wmo vervoersdiensten en vervoervoorzieningen, 2018

Deze tabel beschrijft per gemeente het aantal cliënten in 2018 met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van het type vervoersdienst of...

Cijfers

Meeste ouderen nog sociaal en maatschappelijk actief

De deelname van 55-plussers aan sociale en maatschappelijke activiteiten ligt over het algemeen vrij hoog. Alleen 75-plussers hebben minder frequent contact met vrienden en kennissen, doen minder...

Artikelen

Trends in Nederland: maatschappelijke thema’s in beeld

‘Trends in Nederland’ leidt de bezoeker in een paar klikken door de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland van het afgelopen jaar.

Artikelen

Vrijwilligerswerk 2020

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2020 centraal.

Publicaties

CBS en TNO verbreden samenwerking

Vandaag worden in Den Haag door TNO en CBS de handtekeningen gezet onder een nieuw samenwerkingsconvenant voor de periode 2015 – 2018. Het nieuw te sluiten convenant is een verbreding van eerder...

Artikelen

Sociaal in de marge

Sociaal in de marge; weinig participatie en vertrouwen

Artikelen

Vrijwilligerswerk: activiteiten, duur en motieven

Vrijwilligers en het hoe en waarom van vrijwilligerswerk naar soort organisatie.

Artikelen

Hoger opgeleiden meest betrokken bij politiek

Iemand met een hoog opleidingsniveau heeft in de regel meer interesse in de politiek.

Artikelen

Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk

Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, is in 2021 verder gedaald. In dat jaar zei 39 procent in de afgelopen twaalf maanden zich ten minste één keer vrijwillig te hebben ingezet voor een...

Artikelen
Artikelen

Het sociaal kapitaal in Europese regio’s

Verschillen de Europese landen in de mate van sociaal kapitaal?

Artikelen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010

Bevolkingstrends bevat artikelen en korte bijdragen die betrekking hebben op de demografie van Nederland.

Artikelen