Zoekresultaten

51 resultaten voor keyword:maatschappelijke participatie
51 resultaten voor keyword:maatschappelijke participatie

Pagina 1 van 3

De lage deelname aan de samenleving in Heerlen

Dit essay gaat over de deelname aan de samenleving van de bevolking in Heerlen. Heerlen wordt vergeleken met 92 grote gemeenten. Ook wordt Heerlen-noord vergeleken met Heerlen-zuid. Dit is het...

Publicaties

Hulp voor ziekenhuis in Gambia na avontuurlijke reis

Op 22 oktober van dit jaar vertrok een colonne van 52 deelnemers met 23 auto’s en 2 motoren vanuit Zwijndrecht naar Gambia.

Artikelen

Werkloosheid migranten ook na coronajaar gestegen

De werkloosheid onder migranten is in 2021 verder toegenomen. Bij de in Nederland geboren beroepsbevolking nam deze juist weer af, na een stijging in het coronajaar 2020.

Artikelen

CBS-collega’s helpen vluchtelingen in crisisnoodopvang

Begin juli van dit jaar vaardigde het kabinet maatregelen uit om de problemen met de opvang van vluchtelingen in Ter Apel aan te pakken.

Artikelen

Steeds minder mensen doen vrijwilligerswerk

Het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet, is in 2021 verder gedaald. In dat jaar zei 39 procent in de afgelopen twaalf maanden zich ten minste één keer vrijwillig te hebben ingezet voor een...

Artikelen

Maatschappelijke diensttijd 2021

Een onderzoek naar de bereidheid tot en deelname aan Maatschappelijke diensttijd (MDT) bij jongeren tussen 15 en 28 jaar. Naast de gewenste deelname is ook gekeken naar de samenhang van de gewenste...

Publicaties

Sociale contacten en maatschappelijke participatie

Sociale contacten, vrijwilligerswerk, verenigingsdeelname, lidmaatschap Maatschappelijke participatie, politieke participatie

Cijfers

De relevantie van verblijfsduur van immigranten voor hun participatie in de samenleving

Een studie naar de relevantie van verblijfsduur bij sociale en maatschappelijke participatie.

Publicaties

Vrijwilligerswerk 2020

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2020 centraal.

Publicaties

Personen; afstand tot ouder; persoonskenmerken, regio 2014

woonafstand persoon tot ouders, huishoudenspositie, herkomstgroepering huishoudens, herkomst, leeftijd

Cijfers

Heerlen beloont burgers met digitale munt voor participatie

Op welke manier betrek je burgers meer bij de stad?

Artikelen

Sociale uitsluiting in Nederland: wie staat aan de kant?

Het meedoen met en het vertrouwen in de samenleving is in Nederland relatief hoog. Toch is ook hier een deel van de bevolking van 16 jaar of ouder sociaal uitgesloten.

Publicaties

Vrijwilligerswerk 2019

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2019 centraal. Tevens zijn drie aanvullende vragen over vrijwilligerswerk belicht.

Publicaties

Vrijwilligerswerk en de Sustainable Development Goals

Om de inzet van vrijwilligerswerk voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) in kaart te brengen wordt een methode onderzocht om door kernwoordendetectie vacatures in te delen bij de SDG’s.

Artikelen

Relevantie van sociaal kapitaal voor orgaandonatie

Onderzoek naar de relatie tussen orgaandonatie en participatie en vertrouwen in de samenleving. Ook de rol van religieuze betrokkenheid en andere persoonskenmerken bij orgaandonatie komen daarbij aan...

Artikelen

Kerkgangers vaak maatschappelijk actief

Nederlanders die zich rekenen tot een religieuze stroming of groepering en regelmatig religieuze diensten bijwonen, zijn vaker maatschappelijk actief dan niet-kerkgangers.

Artikelen

Trends in Nederland: maatschappelijke thema’s in beeld

‘Trends in Nederland’ leidt de bezoeker in een paar klikken door de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland van het afgelopen jaar.

Artikelen

Helft jongeren doet vrijwilligerswerk

Iets meer dan de helft van de Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar zet zich wel eens in als vrijwilliger

Artikelen

Vrijwilligerswerk: activiteiten, duur en motieven

Vrijwilligers en het hoe en waarom van vrijwilligerswerk naar soort organisatie.

Artikelen

Ben jij het nieuwe talent dat het CBS zoekt?

ben je op zoek naar een uitdagende job met grote maatschappelijke relevantie? Dan heeft het CBS interessante banen

Artikelen

Sociaal in de marge

Sociaal in de marge; weinig participatie en vertrouwen

Artikelen

1 op 10 ouderen weinig participatie en laag vertrouwen

7 procent van alle 15-plussers participeert minder en heeft ook weinig vertrouwen in de medemens en instituties

Artikelen

Rapport over duurzame ontwikkelingsdoelen verschenen

een nieuw rapport van het CBS over de stand van zaken rond de 17 Sustainable Development Goals

Artikelen

Hoger opgeleiden meest betrokken bij politiek

Iemand met een hoog opleidingsniveau heeft in de regel meer interesse in de politiek.

Artikelen

Vrijwilligerswerk: wie doet het?

Kenmerken van personen die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties

Artikelen