Deelname verenigingen en vrijwilligerswerk, 2007-2017

Lachende ouderen dames aan het koken
© ANP
In bijgaande tabellen wordt informatie gegeven over deelname aan verenigingsactiviteiten, lidmaatschappen en vrijwilligerswerk in Nederland en Noord-Brabant.
Vanuit het programma ‘Culturele eigenwijsheid’ heeft de provincie Noord-Brabant aan het Centraal Bureau voor de Statistiek gevraagd om een aantal indicatoren te leveren met betrekking tot het thema Cultuur. De tabellen geven informatie over deelname in verenigingen en vrijwilligerswerk door inwoners in provincie Noord-Brabant, 2007-2017. Er is een uitsplitsing gemaakt naar soort gemeente, onderwijsniveau en leeftijdsklasse.