Auteur: Moniek Coumans en Hans Schmeets

Sociale uitsluiting in Nederland: wie staat aan de kant?

Over deze publicatie

Het meedoen met en het vertrouwen in de samenleving is in Nederland relatief hoog. Toch is ook hier een deel van de bevolking van 16 jaar of ouder sociaal uitgesloten. Hoewel sociale uitsluiting in vrijwel alle bevolkingslagen voorkomt, hebben mannen, 45- tot 55-jarigen, en middelbaar en laagopgeleiden er iets meer mee te maken dan vrouwen, andere leeftijdsgroepen en hoogopgeleiden. Het besteedbare inkomen van het huishouden waartoe een persoon behoort, speelt bij sociale uitsluiting een belangrijke rol: terwijl in de groep met de hoogste inkomens vrijwel niemand is uitgesloten, staat bij de categorie met de laagste inkomens bijna een op de tien aan de kant.
Sociale uitsluiting hangt sterk samen met minder kwaliteit van leven. Mensen die sociaal uitgesloten zijn, ervaren hun algemene gezondheid minder vaak als (zeer) goed en zijn vaker psychisch ongezond. Ook zijn zij minder vaak tevreden met hun leven.