Auteur: Maartje Tummers-van der Aa, Moniek Coumans

Maatschappelijke diensttijd 2021

Over deze publicatie

In 2021 geeft ruim een vijfde van de jongeren in de leeftijd van 15 tot 28 jaar aan deel te willen nemen, deel te nemen of deelgenomen te hebben aan een project in het kader van de Maatschappelijke diensttijd (MDT). Bij vrouwen, 22 tot 28-jarigen, mensen in de laagste inkomensgroep, niet-westersen en de hoogstopgeleiden is de (bereidheid tot) deelname het hoogst. De deelname is positief gerelateerd aan verschillende vormen van sociale en maatschappelijke participatie en vertrouwen. Het merendeel van de 15- tot 28-jarigen vindt het belangrijk om zich in te zetten voor een ander of de maatschappij. Ook over de aspecten rondom talentontwikkeling, zoals weten wat je kwaliteiten zijn en uitgedaagd willen worden, uiten de meeste jongeren zich positief.