Vrijwilligerswerk en de Sustainable Development Goals

Omslag, Vrijwilligerswerk en de Sustainable Development Goals
Om de inzet van (vrijwilligers)werk voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) in kaart te brengen wordt een methode onderzocht om door kernwoordendetectie vacatures in te delen bij de SDG’s.
In de maatschappelijke sector probeert men zoveel mogelijk goeds te doen met de schaarse middelen die men heeft. Het verzamelen van gegevens voor statistiekproductie staat hierdoor vaak onderaan in de prioritering. In dit onderzoek wordt gekeken naar een methode om op basis van een databron die al voor handen is, de vrijwilligersvacaturebank, de inzet van vrijwilligers voor het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG’s) te meten. Door het herkennen van kernwoorden in vacatureteksten worden de vacatures ingedeeld bij één of meerdere SDG’s. Op basis hiervan kan berekend worden hoeveel vrijwilligers zich inzetten voor iedere SDG of zelfs hoeveel uren vrijwilligerswerk dit zijn. Tijdens dit project was het niet mogelijk om gebruik te maken van een verzameling van vrijwilligersvacatures. In plaats hiervan is de methode uitgewerkt op basis van vacatures van de Rijksoverheid van het platform Werken voor Nederland. Om te inventariseren in hoeverre men in de vrijwilligerssector zich bezighoudt met gegevensverzameling of met de SDG’s zijn interviews gehouden met verschillende partijen. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Deedmob.