Auteur: Judit Arends

Vrijwilligerswerk 2019

Over deze publicatie

In dit rapport staat het verrichten van vrijwilligerswerk door de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder in 2019 centraal. In dat jaar gaf 46,7 procent aan zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet te hebben voor een organisatie of vereniging. Er is sprake van een lichte daling ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2019 waren er vooral minder vrijwilligers voor verzorging en voor levensbeschouwelijke organisaties dan in de voorgaande jaren. De vaakst genoemde motieven om vrijwilligerswerk te doen zijn ‘omdat het leuk is’ en ‘om iets voor een ander te doen’. Het meest van belang wat geregeld wordt door de organisatie is dat het een goede organisatie is voor vrijwilligers. Maar ook bedankjes of complimenten werden vaak op prijs gesteld. Bijna 3 op de 10 vrijwilligers ontvingen een vorm van vergoeding voor hun vrijwilligerswerk.