Zoekresultaten

51 resultaten voor keyword:maatschappelijke participatie
51 resultaten voor keyword:maatschappelijke participatie

Pagina 2 van 3

Hoe voorkom je sociale uitsluiting van jongeren?

mensen maatschappelijk zelfstandig op het gebied van wonen, werken, gezondheid, gezin, onderwijs en sociale omgeving

Artikelen

Sociale isolatie

Sociale isolatie, naar objectieve en subjectieve maatstaf

Artikelen

Het sociaal kapitaal in Europese regio’s

Verschillen de Europese landen in de mate van sociaal kapitaal?

Artikelen

Meer mannen dan vrouwen voelen zich eenzaam

Bijna 550 duizend mensen zijn eenzaam. Eenzaamheid komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Artikelen

Alleenstaande ouders wonen het dichtst bij hun moeder

58% van de alleenstaande jonge ouders woont binnen 5 km van hun moeder. Vier op de tien wonen dicht bij oudere moeder.

Artikelen

Bijna één op de twee Nederlanders doet vrijwilligerswerk

Ongeveer de helft van de Nederlanders heeft zich vorig jaar minstens één keer ingezet als vrijwilliger. De meeste vrijwilligers zijn actief voor sportverenigingen, scholen, kerken of moskeeën en in...

Artikelen

Meeste vrijwilligers actief voor sportverenigingen

Bijna de helft van alle Nederlanders van 15 jaar of ouder verrichte in 2014 tenminste één keer vrijwilligerswerk. Gemiddeld besteedt een vrijwilliger hieraan 4 uur per week....

Artikelen

CBS en TNO verbreden samenwerking

Vandaag worden in Den Haag door TNO en CBS de handtekeningen gezet onder een nieuw samenwerkingsconvenant voor de periode 2015 – 2018. Het nieuw te sluiten convenant is een verbreding van eerder...

Artikelen
Artikelen

Meetlat sociaal kapitaal

In deze publicatie wordt de ontwikkeling van de meetlat sociaal kapitaal beschreven. Dit is een index waarbij een set indicatoren gerelateerd aan participatie en vertrouwen worden gecombineerd tot...

Publicaties

Trendrapport 2010, Landelijke Jeugdmonitor

In dit Trendrapport 2010 staan de ontwikkelingen centraal die zich de afgelopen jaren op het terrein van de jeugd hebben voorgedaan. Het is een gezamenlijke publicatie van het Ministerie van...

Publicaties

Armoede in 2009 toegenomen

In 2009 is de armoede in Nederland gestegen.

Artikelen

Vrijetijdsbesteding en maatschappelijke participatie van jongeren (2e kwartaalrapport 2010 Landelijke Jeugdmonitor)

Het 2e kwartaalrapport 2010 van de Landelijke Jeugdmonitor beschrijft een aantal vrijetijdsbestedingen en vormen van maatschappelijke participatie van jongeren.

Artikelen

Meeste ouderen nog sociaal en maatschappelijk actief

De deelname van 55-plussers aan sociale en maatschappelijke activiteiten ligt over het algemeen vrij hoog. Alleen 75-plussers hebben minder frequent contact met vrienden en kennissen, doen minder...

Artikelen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010

Artikelen in dit nummer: Bevolkingsprognose 2009-2016: omslag naar lagere groei - Verhuisgedrag van jongeren - Verhuisgedrag van vluchtelingen - Selectieve verhuispatronen van autochtonen en...

Artikelen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2010

Bevolkingstrends bevat artikelen en korte bijdragen die betrekking hebben op de demografie van Nederland.

Artikelen

Veel jongeren actief in de maatschappij

Zes op de tien jongeren van 12 tot 25 jaar zijn actief in het verenigingsleven. Ruim vier op de tien doen bovendien vrijwilligerswerk, vrijwel net zo veel als mensen in de hogere leeftijdsgroepen.

Artikelen

Met een laag inkomen minder actief in vrije tijd

Mensen met een laag inkomen zijn minder actief in hun vrije tijd dan mensen met een hoger inkomen.

Artikelen

Minder sociale participatie door personen met minder inkomen

Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2010

Artikelen

Ouderen en jongeren doen even vaak vrijwilligerswerk

In 2008 deed 42 procent van de inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder vrijwilligerswerk. Dat komt overeen met ongeveer 5,3 miljoen mensen. Ten opzichte van 2007 is het aandeel vrijwilligers met...

Artikelen

Jaarrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor

Het jaarrapport 2009 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een breed overzicht van hoe Nederlandse jongeren van 0 tot 25 jaar leven. Deze situatie is beschreven vanuit zes invalshoeken: jongeren en...

Publicaties

Jaarrapport 2008 Landelijke Jeugdmonitor

Dit is het jaarrapport 2008 van de Landelijke Jeugdmonitor. Deze publicatie beschrijft de Nederlandse jeugd van 0 tot 25 jaar aan de hand van de cijfers die op de website Landelijke Jeugdmonitor...

Publicaties

Ontwikkelingen in de maatschappelijke participatie van allochtonen

Een theoretische verdieping en een thematische verbreding van de Integratiekaart 2006

Publicaties
Artikelen