Auteur: Hans Schmeets, Costanza Marcellino en Jerome Francisco Conceicao

De relevantie van verblijfsduur van immigranten voor hun participatie in de samenleving

Over deze publicatie

Vanuit een integratieperspectief is te verwachten dat een immigrant die langer in Nederland woont meer zal meedoen met de samenleving. In dit artikel is onderzocht in welke mate de verblijfsduur gerelateerd is aan een frequent sociaal contact met familie, vrienden en buren, het geven van hulp aan anderen, het lidmaatschap en de actieve deelname aan het verenigingsleven, de inzet als vrijwilliger, betaald werk, en de deelname aan politieke acties. Aangezien de verblijfsduur gerelateerd is aan diverse bevolkingskenmerken, zoals de leeftijd en het herkomstland van de immigrant, is hiervoor gecorrigeerd. Na deze correctie blijkt dat een langer verblijf gepaard gaat meer participatie, met als uitzondering het burencontact en de politieke acties. Deze resultaten zijn ontleend aan het onderzoek Sociale Samenhang en Welzijn waaraan 61 200 personen van 15 jaar of ouder, waaronder 4 892 immigranten, in de periode 2012-2019 hebben meegewerkt.

Costanza Marcellino en Jerome Francisco Conceicao zijn als studenten van het Research Master European Studies verbonden aan de universiteit van Maastricht, faculteit der Cultuur en Maatschappijwetenschappen (FASoS). Het artikel is geschreven tijdens hun stageperiode bij het CBS.