Wmo vervoersdiensten en vervoervoorzieningen, 2018

Deze tabel beschrijft per gemeente het aantal cliënten in 2018 met een maatwerkarrangement van het type vervoersdienst of vervoervoorziening in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS elk halfjaar publiceert, is deze tabel over vervoersdiensten en vervoervoorzieningen samengesteld. Dit is gedaan in het kader van de voorbereidingen die VNG-Realisatie en CBS treffen voor een nieuwe monitor rondom de invoering van het abonnementstarief Wmo. De tabel toont per gemeente het aantal cliënten (en aantal arrangementen) met een vervoersdienst of vervoersvoorziening in het kader van de Wmo. De cijfers zijn voorlopig.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer 181013.